Wzory druków na praktyki

Wykaz obowiązujących dokumentów na praktyki programowe WBiHZ ZUT w Szczecinie (kieunek: biotechnologia i zootechnika)

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  142 kB)

 

REGULAMIN PRAKTYK (format:  doc, rozmiar:  48 kB)

Podanie o zatwierdzenie miejsca praktyk (format:  docx, rozmiar:  19,61 kB)
Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (pl.) (format:  docx, rozmiar:  38 kB)
Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (ang.) (format:  doc, rozmiar:  38 kB)
Kserokopia polisy lub karty potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia NNW
Ankieta oceny miejsca praktyk (format:  doc, rozmiar:  38 kB)
Wzór konspektu (format:  doc, rozmiar:  29 kB)

 

Inne dokumenty
Odbywanie praktyk w innym terminie (wcześniejsze, późniejsze, w trakcie semestru) (format:  doc, rozmiar:  63 kB)
Prośba studenta o przyjęcie na praktykę z WBiHZ ZUT
 (format:  doc, rozmiar:  31 kB)
Możliwość odbycia praktyki w Katedrze / Zakładzie ZUT (format:  doc, rozmiar:  31 kB)

 

Odbyta praktyka bez ubezpieczenia NNW oraz Umowy (zgody) Uczelni jest nieważna.