Koło Naukowe Genetyków Zwierząt

Opiekun naukowy: dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak

 

HISTORIA

Data założenia: 1976 rok

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Analiza genetycznych predyspozycji wydolności fizycznej u ludzi
 • Analiza genów kodujących białka z rodziny selenowatych u zwierząt wolno żyjących
 • Poszukiwanie nowych mutacji punktowych wpływających na jakość mięsa wieprzowego
 • Analiza genów KIT, Pax3, EDNRB i MITF u norki amerykańskiej (Neovison vison)

 

OSIĄGNIĘCIA

 • 2001 r. - wyróżnienie pracy pt. „Częstości występowania mutacji 1843C-T w genie RYR1”, Sesja Kół Naukowych  
 • 2002 r. - wyróżnienie pracy pt. „Występowanie mutacji w sekwencji DNA białek pionowych u bydła niektórych ras mięsnych”, Sesja Kół Naukowych  
 • 2009 r. - I miejsce na I Uczelnianej Sesji Kół Naukowych ZUT w Szczecinie
 • 2010 r. - I miejsce za pracę pt. "Mutacja w genie ACE a choroby układu krążenia u ludzi", XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu
 • 2017 r. - wyróżnienie pracy pt. ” Rola genu KIT w procesie melanogenezy”, III Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych w Szczecinie 

 • Zdeponowanie w National Center for Biotechnology Information sekwencji genów:

  • EDNRB: Region 5`UTR i ekson 1 (KY783590.2), ekson 4, 5, 6 (MF324885)
  • Pax3: Region 5`UTR i ekson 1 (MG010629.1), ekson 2 (MF324884), ekson 3 (MG725684)
  • KIT: Region 5`UTR i ekson 1 (MF682493), ekson 12  i 3`UTR

 

LICZBA CZŁONKÓW: 3