Koło Naukowe Mikrobiologów

HISTORIA

 

SKN Mikrobiologów zostało założone w 1979 roku.

 

 

OPIEKUNOWIE

  1. prof. dr hab. Antoni J. Furowicz - założyciel i pierwszy opiekun do 1994 roku
  2. dr hab. Danuta Czernomysy-Furowicz, prof. nadzw. (opiekun w latach 1994-2008)
  3. dr hab. inż. Paweł Nawrotek (opiekun w latach 2009-2011)
  4. dr inż. Karol Fijałkowski (aktualny opiekun od 2012 roku)

CEL

 

Zasadniczym celem Koła jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej oraz immunoprofilaktyki i immunoterapii, a w szczególności:

  • pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów
  • zgłębianie wiedzy z zakresu mikrobiologii i immunologii stosowanej
  • propagowanie wiedzy, nt. chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, głównie w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym
  • opracowywanie i realizowanie projektów badawczych związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze IMiChF
  • udział w studenckich sesjach naukowych oraz szkoleniach specjalistycznych z zakresu stosowania nowoczesnych technik laboratoryjnych

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Koła:

www.mikrobiolodzy.zut.edu.pl