Koło Naukowe Miłośników Ptaków

Opiekun naukowy: dr hab. Danuta Majewska

 

HISTORIA 

Data założenia: 2003 rok

 

OPIEKUNOWIE

 • prof. dr hab. Danuta Szczerbińska - założyciel i pierwszy opiekun
 • dr inż. Marek Ligocki
 • dr hab. inż. Danuta Majewska

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Obserwacje behawioralne emu (Dromaius novaehollandiae) w chowie fermowym.
 • Zmiany jakości jaj emu i analiza wskaźników reprodukcyjnych w zależności od wieku ptaków.
 • Użytkowość nieśna i wybrane cechy jakości jaj perlic utrzymywanych w chowie przydomowym.

·         Ocena użytkowości i  jakości jaj i  mięsa  różnych gatunków ptaków użytkowych i amatorskich  (perlic, bażantów, przepiórek, emu) pod wpływem czynników żywieniowych, środowiskowych i biologicznych.

 

OSIĄGNIĘCIA 

 • Zajęcie I miejsca w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne na najlepszą pracę zootechniczną w sesji posterowej oraz I miejsca na III Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 21 kwietnia 2022r, za prezentację wyników badań pt.: OCENA UŻYTKOWOŚCI PRZEPIÓREK CHIŃSKICH I JAPOŃSKICH UTRZYMYWANYCH W CHOWIE AMATORSKIM. Ref: Dominika Koczwara
 • Zajecie I miejsca w sesji posterowej w bloku zwierzęcym na VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 8-10 grudnia 2021r, za prezentację wyników badań pt.: OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI JAJ PRZEPIÓREK CHIŃSKICH I JAPOŃSKICH UTRZYMYWANYCH W CHOWIE AMATORSKIM. Ref: Dominika Koczwara
 • Zajecie II miejsca w sesji posterowej  na  V Ogólnopolskiej  Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 22-23 listopada 2019r, Ref: Hubert Kozak, Marek Bochyński, Aleksandra Guszczenko, OCENA WYDAJNOŚCI RZEŹNEJ I WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MIĘSA BAŻANTÓW ZWYCZAJNYCH (PHASIANUS COLCHICUS) W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI
 • Zajęcie II miejsca w  sesji posterowej w bloku zwierzęcym na IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 23-24.11. 2018r.   Ref: Hubert Kozak, Marek Bochyński. OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI JAJ PERLICZYCH W ZALEŻNOŚCI OD CZASU ICH PRZECHOWYWANIA
 • Zajęcie II miejsca w sesji posterowej w bloku zwierzęcym na III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 24-25.11. 2017r.   Ref: Anna Bieryłło, UŻYTKOWOŚĆ NIEŚNA EMU (DROMAIUS NOVAEHOLLANDIAE) W DWÓCH KOLEJNYCH SEZONACH REPRODUKCYJNYCH
 • Wyróżnienie w bloku przyrodniczym na I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (VII Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, ZUT W Szczecinie 20-21. 11. 2015r.). Ref: Kamil Pohorecki, Patryk Chełstowski, OCENA WYBRANYCH CECH BIOMETRYCZNYCH I UŻYTKOWOŚCI NIEŚNEJ BAŻANTÓW

LICZBA CZŁONKÓW: 5