Koło Naukowe Proteomiki "Proteios"

Opiekun naukowy:  dr inż. Adam Lepczyński

 

Studenckie Koło Naukowe Proteomiki zostało założone w 2018 roku. Ma na celu zrzeszenie studentów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi biochemii białek oraz ich całościową analizą w ramach koncepcji badań proteomicznych. W ramach cyklicznych spotkań członkowie SKN Proteomiki zajmują się m.in. poznawaniem składu białkowego wybranych mediów: komórek, tkanek oraz płynów ustrojowych zwierząt oraz oceną wpływu wybranych czynników na zmiany składu białkowego ich proteomu. Ponadto mają szanse na pracę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach Katedry Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki realizując w nich swoje pomysły badawcze. Wyniki realizowanych badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach przeznaczonych dla młodych adeptów nauki.

W roku akademickim 2018/2019 studenci SKN Proteomiki prowadzą badania mające na celu scharakteryzowanie proteomu białka jaja perlicy domowej. Uzyskane wyniki prezentowali oraz będą prezentować na corocznych konferencjach i sesjach kół naukowych.

W bieżącym roku akademickim studenci SKN Proteomiki aktywnie uczestniczyli w IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w dniach 23-24 listopada 2018 roku.

Studenci: Mateusz Bernaciak, Szymon Dyguś, Patrycja Pawlak oraz Anastasia Wachterowa w sesji plakatowej zaprezentowali wyniki badań zatytułowanych: Analiza składu białkowego jaja perlicy domowej – badania wstępne.