Konsultacje w Katedrach

Terminy konsultacji

W uzasadnionych przypadkach terminy konsultacji mogą być ustalane ze studentami na bieżąco.

Studia niestacjonarne: terminy konsultacji ustalane są na pierwszych zajęciach realizowanych z danym nauczycielem akademickim.

 

Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii

ul. Klemensa Janickiego 33                                     

Imię i nazwisko nauczycielaDzień tygodniaGodziny
prof. dr hab. inż. Piotr Baranowski - kierownik Katedrywtorek14:00 – 15:00 MS Teams
prof. dr hab. inż. Katarzyna Kavetskaponiedziałek16:00 – 18:00 MS Teams
dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk, prof. ZUT

wtorek

16:00 – 18:00 MS Teams
dr Katarzyna Królaczykwtorek16:00 – 18:00 MS Teams
dr Katarzyna Pęzińska-Kijakwtorek
czwartek
10:00 – 11:30
10:00 – 11:30
dr inż. Alicja Aurigaśroda12:00 – 14:00
mgr Marta Górskaterminy konsultacji ustalane na bieżąco
mgr Izabela Rygielterminy konsultacji ustalane na bieżąco

Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

ul. Klemensa Janickiego 29                                             

Imię i nazwiskoDzień tygodniaGodziny
prof. dr hab. inż. Jan Udała - kierownik Katedryśroda08:00 – 10:00
prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczykwtorek12:00 – 14:00
dr hab. inż. Barbara Błaszczyk, prof. ZUTpiątek10:00 – 12:00
dr hab. Dariusz Gączarzewicz, prof. ZUTpiątek13:30 – 14:30
dr hab. inż. Beata Seremak, prof. ZUTwtorek10:00 – 12:00
dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz, prof. ZUTpiątek10:00 – 12:00
dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUTponiedziałek12:00 – 14:00
mgr inż. Marta Juszczak-Czasnojćwtorek10:00 – 12:00

Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki

ul. Klemensa Janickiego 29                                             

Imię i nazwisko nauczycielaDzień tygodniaGodziny
dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT - kierownik Katedryczwartek10:00 – 12:00
prof dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak wtorek12:00 – 14:00
dr hab. inż. Alicja Dratwa-Chałupnik, prof. ZUTczwartek09:00 – 11:00
dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUTwtorek12:00 – 14:00
dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. ZUTponiedziałek12:00 – 14:00
dr inż. Agnieszka Herosimczykśroda10:00 – 13:00

Katedra Genetyki

al. Piastów 45                                                 

Imię i nazwisko nauczycielaDzień tygodniaGodziny
dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT - kierownik Katedryśroda10:00 – 12:00
dr hab. inż. Andrzej Dybus, prof. ZUTśroda09:30 – 11:30
dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak, prof. ZUTponiedziałek11:30 – 13:30
dr hab. Hanna Kulig, prof. ZUTśroda12:00 – 14:00
dr hab. inż. Daniel Polasik, prof. ZUTponiedziałek10:00 – 12:00
dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec, prof. ZUTczwartek12:00 – 14:00

Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii

al. Piastów 45    

Imię i nazwisko nauczycielaDzień tygodniaGodziny
dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof. ZUT - kierownik Katedry
dr hab. inż. Dorota Jankowiak, prof. ZUTpiątek09:00 – 11:30
dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, prof. ZUTponiedziałek
wtorek
środa
14:00 – 16:00
12:00 – 14:00
10:00 – 12:00
dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUTstudia stacjonarne:
środa

studia niestacjonarne

12:00 – 14:00

podczas zjazdów
dr hab. inż. Tadeusz Karamucki, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUTstudia stacjonarne:
środa
piątek

studia niestacjonarne

10:00 – 12:00 i 13:00 – 15:00
10:00 – 12:00

podczas zjazdów
dr inż. Radosław Drozd

poniedziałek (Erasmus)
środa (Erasmus)

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
dr inż. Anna Żywickawtorek08:00 – 14:00
mgr inż. Magdalena Ferlas-Wojciechowskastudia stacjonarne:
wtorek
piątek

studia niestacjonarne

10:00 – 12:00
13:30 – 15:30

podczas zjazdów
mgr inż. Daria Ciecholewska-Juśkowtorek10:00 – 12:00

Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych

ul. Klemensa Janickiego 29 i 33                                              

Imię i nazwisko nauczycielaDzień tygodniaGodziny
prof. dr hab. inż. Danuta Szczerbińska - kierownik Katedrypiątek13:00 – 15:00
dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

studia stacjonarne: wtorek

studia niestacjonarne:
12.03.2022, 07.05.2022, 28.05.2022

10:00 – 12:00


13:00 – 15:00

dr hab. inż. Angelika Cieśla, prof. ZUTśroda10:00 – 12:00
dr hab. inż. Danuta Majewska, prof. ZUTczwartek12:00 – 15:00
dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUTpiątek10:00 – 13:00
dr hab. Anita Kołodziej-Skalskaponiedziałek12:00 – 14:00
dr inż. Beata Matysiakśroda10:00 – 13:00
dr inż. Mateusz Bucławwtorek10:00 – 13:00

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

ul. Klemensa Janickiego 29                                             

Imię i nazwisko nauczycielaDzień tygodniaGodziny
prof. dr hab. inż. Jerzy Wójcik - kierownik Katedryśroda10:00 – 12:00
prof. dr hab. inż. Wilhelm Grzesiak

czwartek

10:00 – 12:00
prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowskawtorek
czwartek
12:00 – 13:00
09:30 – 10:30
dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT

poniedziałek
czwartek

10:00 – 12:00
08:00 – 10:00
dr hab. inż. Renata Pilarczyk, prof. ZUTpiątek10:00 – 13:00
dr hab. inż. Piotr Sablik, prof. ZUTpiątek10:00 – 13:00
dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUTwtorek09:00 – 12:00
dr hab. inż. Daniel Zaborskiczwartek08:00 – 10:00
dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka