Praktyki programowe

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych (biotechnologia, zootechnika)

dr inż. Beata Matysiak

Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

pokój 2/11

 

E-mail: beata.matysiak@zut.edu.pl

Tel. 91-449-6844

 

Konsultacje w sprawie praktyk w semestrze letnim 2022/2023:

wtorki w godz. 12:00 - 14:00

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych (kynologia)

prof. dr hab. inż. Katarzyna Kavetska

Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii

ul. Klemensa Janickiego 33, 71-270 Szczecin

 

e-mail: katarzyna.kavetska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6730, +48 508 089 225
Preferowany sposób kontaktu: MS Teams