Biotechnologia

Studenci studiów pierwszego stopnia studiów mają obowiązek odbycia 6-tygodniowej praktyki programowej w instytucjach biotechnologicznych w 6 semestrze w czasie wakacji 2023 roku.

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2022/2023 (format:  pdf, rozmiar:  914 KB)

Sylabus Praktyki specjalizacyjnej BT S1 (format:  pdf, rozmiar:  194 KB)

Zakres praktyki BT S1 rok III (format:  doc, rozmiar:  27 KB)

Dzienniczek Praktyk BT S1  III sem. 6

Przykładowe miejsca praktyk (format:  doc, rozmiar:  74 KB)