Ogłoszenia - informacje bieżące

Zaliczenie praktyk 2020/2021 KYNOLOGIA S2

Zaliczenie praktyk dla studentów drugiego stopnia, kierunku kynologia odbędzie się stacjonarnie w dniu:
24.03.2022 r. (czwartek), od godz. 10.00, sala 0/06, Dziekanat, ul. Janickiego 32.

Należy zapisać się na zaliczenie i na tydzień przed wyznaczonym terminem dostarczyć do Dziekanatu komplet dokumentów z praktyk.

 

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

 • zatwierdzenie miejsca praktyk,
 • kopię polisy NNW,
 • umowę,
 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

Zapisy przyjmuje:
mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
tel. 91-449-6703
|e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

Zaliczenie praktyk odbędzie się 16 lutego 2022 r. (środa), od godz. 10.00, zdalnie lub w sali 1/06 w budynku Dziekanatu przy ul. Janickiego 32

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin oraz dostarczenie do dziekanatu wszystkich wymaganych  dokumentów z odbytych praktyk.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk odbędzie się 20 stycznia 2022 r. (czwartek), od godz. 12.30, w sali 1/06 w budynku Dziekanatu przy ul. Janickiego 32

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin oraz dostarczenie do dziekanatu wszystkich wymaganych  dokumentów z odbytych praktyk.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 08 listopada 2021 r. (poniedziałek), od godz. 10.00, w sali 1/06 w budynku Dziekanatu przy ul. Janickiego 32

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie do dziekanatu wszystkich wymaganych  dokumentów z odbytych praktyk.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 30 września 2021 r. (czwartek)

Zaliczenie praktyk z odbędzie się dnia 30 września 2021 r. (czwartek), od godz. 10.00, w sali 1/06 w budynku Dziekanatu przy ul. Janickiego 32.

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie do dziekanatu wszystkich wymaganych  dokumentów z odbytych praktyk.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk 2020/2021 KYNOLOGIA S2

Zaliczenie praktyk dla studentów drugiego stopnia, kierunku kynologia odbędzie się stacjonarnie w sesji jesiennej w dniu:
08.09.2021 r. (środa), od godz. 9.00, sala 0/21, Dziekanat, ul. Janickiego 32.

Należy zapisać się na zaliczenie i na tydzień przed wyznaczonym terminem dostarczyć do Dziekanatu komplet dokumentów z praktyk.

Studenci chcący ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022 powinni zaliczyć praktykę w podanym terminie.

 

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

 • zatwierdzenie miejsca praktyk,
 • kopię polisy NNW,
 • umowę,
 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

Zapisy przyjmuje:
mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
tel. 91-449-6703
|e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk 2020/2021

Zaliczenie praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 02.09.2021 r. do 13.09.2021 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia, forma: zaliczenie stacjonarne.

Na tydzień przed wyznaczonym terminem zaliczenia należy dostarczyć do Dziekanatu komplet dokumentów z praktyk.

 

Studenci chcący ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022 powinni zaliczyć praktykę w podanym terminie.

 

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

 • zatwierdzenie miejsca praktyk,
 • kopię polisy NNW,
 • umowę,
 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • opinię wraz z oceną od opiekuna zakładowego,
 • konspekt,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

 Harmonogram  zaliczenia praktyki - wrzesień 2021 dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika

TERMINKIERUNEKSALA
02.09.2021czwartekod godz. 9:00zootechnika - rok II i III1/06, Janickiego 32
03.09.2021piątekod godz. 9:00zootechnika - rok I mgr i biotechnologia - rok III1/06, Janickiego 32
06.09.2021poniedziałekod godz. 9:00kynologia - rok III1/06, Janickiego 32
07.09.2021wtorekod godz. 9:00biotechnologia - rok III1/06, Janickiego 32
08.09.2021środaod godz. 9:00zootechnika - rok II i III1/06, Janickiego 32
09.09.2021czwartekod godz. 9:00kynologia - rok III1/06, Janickiego 32
10.09.2021piątekod godz. 9:00biotechnologia - rok III1/06, Janickiego 32
13.09.2021poniedziałekod godz. 9:00zootechnika - rok II i III, rok I mgr1/06, Janickiego 32

Zapisy przyjmuje:

mgr Ewa Kwita

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08

tel. 91-449-6703

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 15.02.2021 r.

Zdalne zaliczenie praktyk z wykorzystaniem MS Teams odbędzie się 15 lutego2021 r. (poniedziałek), od godz. 09.00.

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08 lub mailowo - do dnia 12 lutego 2021 (czwartek), do godz. 10.00.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 18 grudnia 2020 r. (piątek)

Zdalne zaliczenie praktyk z wykorzystaniem MS Teams odbędzie się dnia 18 grudnia 2020 r. (piatek), od godz. 09.00.

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08 lub mailowo do dnia 16 grudnia 2020 (środa), do godz. 12.00.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

Zaliczenie praktyk - 27 listopada 2020 r. (piątek)

Zdalne zaliczenie praktyk z wykorzystaniem MS Teams odbędzie się dnia 27 listopada 2020 r. (piatek), od godz. 09.00.

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08 lub mailowo do dnia 25 listopada 2020 (środa), do godz. 12.00.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

Zaliczenie praktyk - 16 listopada 2020 r. (poniedziałek)

Zdalne zaliczenie praktyk z wykorzystaniem MS Teams odbędzie się dnia 16 listopada 2020 r. (poniedziałek), od godz. 09.00.

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08 lub mailowo do dnia 12 listopada 2020 (czwartek), do godz. 12.00.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

Zaliczenie praktyk 2019/2020

Zaliczenie praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 01.09.2020 r. do 14.09.2020 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia, forma: zaliczenie zdalne przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Na tydzień przed wyznaczonym terminem zaliczenia należy dostarczyć do Dziekanatu komplet dokumentów z praktyk.

 

Studenci chcący ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 powinni zaliczyć praktykę w podanym terminie.

 

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

przed rozpoczęciem praktyki:

 • zatwierdzenie miejsca praktyk,
 • kopię polisy NNW,
 • umowę,


po odbyciu praktyki:

 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • opinię wraz z oceną od opiekuna zakładowego,
 • konspekt,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

 Harmonogram  zaliczenia praktyki - wrzesień 2020 dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika

TERMINKIERUNEK
01.09.2020wtorekod godz. 9:00zootechnika - rok II i III
02.09.2020środaod godz. 9:00zootechnika - rok I mgr i biotechnologia - rok I mgr
03.09.2020czwartekod godz. 9:00biotechnologia - rok III
04.09.2020piątekod godz. 9:00kynologia - rok II i III
07.09.2020poniedziałekod godz. 9:00zootechnika - rok II i III
08.09.2020wtorekod godz. 9:00biotechnologia - rok III i I mgr
09.09.2020środaod godz. 9:00kynologia - rok II i III
10.09.2020czwartekod godz. 9:00kynologia - rok III
11.09.2020piątekod godz. 9:00kynologia - rok III
studia stacjonarne i niestacjonarne
12.09.2020sobotaod godz. 9:00

kynologia - rok III
studia niestacjonarne

Zapisy przyjmuje:

mgr Ewa Kwita

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08

tel. 91-449-6703

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zmiana harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 - PRAKTYKI

Zarządzenie nr 78 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020 studiów i doktoranckich. (format:  pdf, rozmiar:  738 KB)

Studenci chcący ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 powinni zaliczyć praktykę w sesji jesiennej 01.09.2020 - 14.09.2020.

 

 

Zaliczenie praktyk - 08 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Zdalne zaliczenie praktyk z wykorzystaniem MS Teams odbędzie się dnia 08 czerwca 2020 r. (poniedziałek), godz. 11.00.

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08 lub mailowo do dnia 04 czerwca 2020 (czwartek), do godz. 12.00.

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

Zaliczenie praktyk - 10 lutego 2020 r. (poniedziałek)

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 10 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz. 11.00  w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w sali 1/06.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

Zaliczenie praktyk - 24 stycznia 2020 r. (piątek)

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek), godz. 12.30  w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w sali 1/06.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 20 listopada 2019 r. (środa)

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 20 listopada 2019 r. (środa), godz. 10.00  w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w sali 1/06.

Chętni proszeni o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk 2018/2019

Zaliczenie praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 02.09.2019 r. do 14.09.2019 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia.

Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium naukowe, powinni zaliczyć praktykę w sesji jesiennej.

 

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

przed rozpoczęciem praktyki:

 • zatwierdzenie miejsca praktyk,
 • kopię polisy NNW,
 • umowę,


po odbyciu praktyki:

 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • opinię wraz z oceną od opiekuna zakładowego,
 • konspekt,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

 Harmonogram  zaliczenia praktyki - wrzesień 2019 dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika

TERMINJanickiego 32 (Dziekanat)
sala 1/06
KIERUNEK
02.09.2019poniedziałekod godz. 9:00biotechnologia
03.09.2019wtorekod godz. 9:00zootechnika - rok II i III
04.09.2019środaod godz. 9:00kynologia - rok I
05.09.2019czwartekod godz. 9:00kynologia - rok II
06.09.2019piątekod godz. 9:00kynologia - rok III
09.09.2019poniedziałekod godz. 9:00zootechnika - rok II i III
10.09.2019wtorekod godz. 9:00zootechnika - rok I mgr i biotechnologia
11.09.2019środaod godz. 9:00kynologia - rok I
12.09.2019czwartekod godz. 9:00kynologia - rok II
13.09.2019piątekod godz. 9:00kynologia - rok III
14.09.2019sobotaod godz. 9:00kynologia - studia niestacjonarne

Zapisy przyjmuje:

mgr Ewa Kwita

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08

tel. 91-449-6703

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Akademik w czasie praktyki!

Studenci, którzy odbywają praktykę zawodową (programową) w miesiącach letnich mogą mieszkać w akademikach, w trakcie trwania praktyki, po niższej, studenckiej stawce noclegowej.

 

 

PRAKTYKA ORGANIZACYJNA - STUDENCI III roku (S1;N1) kierunku KYNOLOGIA

Szanowni Państwo,

w związku z trudnościami związanymi z odbyciem obowiązkowej dwutygodniowej praktyki w instytucji (urzędzie, fundacji) zajmującej się doradztwem w sprawie dotacji na prowadzenie własnej działalności,
zostanie zorganizowane szkolenie, które pozwoli Państwu osiągnąć efekty kształcenia przypisane do tej części praktyki.
Odbycie szkolenia prowadzonego przez specjalistów pozwoli Państwu na zaliczenie tej części praktyki.


Dokładny program praktyki (cz.I) zostanie podany w poniedziałek.


Proszę o wpisywanie się na listę osób chętnych w Dziekanacie, p. 1/08 u Pani mgr Ewy Kwity.

Instytucje prowadzące:
- RCIiTT,
- PFP,
- WODR,
- Deutsch Polnisches Regionalzentrum


I część szkolenia: Szkic programu szkolenia
pt. „Przedsiębiorczość akademicka. Możliwości finansowania”

odbędzie się 31 maja br. (piątek).

Miejsce spotkania: RCIiTT, ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin (sala Tkalnia, I piętro).

 

 

Spotkania ze studentami dotyczące Praktyk 2018/2019

Biotechnologia S1/3r./6sem
Wtorek 12.03.2019. godz. 13.30 ul. Janickiego 29/3/09

Kynologia S1/3r./6sem
Wtorek 12.03. godz. 12:15 ul. Janickiego 32/1/07

Kynologia S1/1r./2sem
Środa 27.03 godz. 14:45 ul. Janickiego 32, sala 04 lub 21

Zootechnika S1/3r./6sem
Poniedziałek  11.03. godz. 11.30 sala 32/1/07

Zootechnika S1/2r./4sem
Wtorek 12.03.2019. godz. 15.30 ul. Janickiego 29/3/06

Zootechnika S2/1r./1sem
Poniedziałek  11.03. godz. 13.30 sala 32/1/07

 

 

Zaliczenie praktyk - 7 marca 2019 r. (czwartek)

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. (czwartek), godz. 10.00  w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 02 lutego 2019 r. (sobota) godz. 09:30

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 02 lutego 2019 r. (sobota) godz. 09:30 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk - 29 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 13:30

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 13:30 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zgłaszanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie na nr 91-449-67-03 lub droga mailową na adres ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk 18 października 2018 r. (czwartek) godz. 13:30

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 18 października 2018 r. (czwartek) godz. 13:30 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o zapisanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

 

Zaliczenie praktyk 27 września 2018 r. (czwartek) godz. 10:00

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/07.

Proszę o zapisanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu p. 1/08.

 

 

Zaliczenie praktyk 2017/2018

Zaliczenie praktyk 2017/2018 odbędzie się w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32.

Zaliczenie zaczyna się o godz. 9:00.

04.09.2018 r. - sala 1/07

05.09 – 15.09.2018 r. - sala 1/06

 

 

Zaliczenie praktyk 2017/2018

Zaliczenie praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia.

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie

przed rozpoczęciem praktyki:

 • umowę,
 • kopie polisy NNW,

po odbyciu praktyki:

 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • opinię wraz z oceną od opiekuna zakładowego,
 • konspekt,
 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

 Harmonogram  zaliczenia praktyki wrzesień 2018 dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika:

TERMINKIERUNEK
04.09.2018wtorekod godz. 9:00biotechnologia
05.09.2018środaod godz. 9:00zootechnika, rok II
06.09.2018czwartekod godz. 9:00kynologia
07.09.2018piątekod godz. 9:00kynologia
10.09.2018poniedziałekod godz. 9:00biotechnologia
11.09.2018wtorekod godz. 9:00zootechnika
12.09.2018środaod godz. 9:00zootechnika
13.09.2018czwartekod godz. 9:00kynologia
14.09.2018piątekod godz. 9:00kynologia
15.09.2018sobotaod godz. 9:00

kynologia

Zapisy przyjmuje:

mgr Ewa Kwita

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08

tel. 91-449-6703

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

Zaliczenie zaległych praktyk

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 10:00  w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 29 w p. 1/06.

Proszę o zapisanie się na w/w termin zaliczenia oraz dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk do dziekanatu, p. 1/08.

 

 

Spotkania z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Zawodowych

Terminy obowiązkowych spotkań w sprawie praktyk

 1. Kynologia rok I semestr 2 - 28.03.2018 r. (środa), godz. 9:00, ul. K. Janickiego 32 p. 0/21
 2. Kynologia rok II semestr 4 - 4.04.2018 r. (środa), godz. 13:30, ul. K. Janickiego 32 p. 0/21
 3. Biotechnologia rok III semestr 6 - 5.04.2018 r. (czwartek), godz. 13:45, ul . K. Janickiego 29 p. 3/06
 4. Zootechnika rok III semestr 6 - 6.04.2018 r. (piątek), godz. 11:00, ul. K. Janickiego 29 p. 3/06

 

 

Obowiązkowe spotkania w sprawie praktyk studenckich

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE

Informuję o terminie obowiązkowego spotkania w sprawie praktyk studenckich dla studentów kierunku zootechnika S1, 2 rok, 4 semestr

Miejsce i termin: 28.03.2018 (środa), godz. 12:30, ul. K. Janickiego 29 Szczecin, p. 3/09

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych

 

 

Termin zaliczenia praktyk z 2016/2017 dla wszystkich kierunków

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 06 marca 2018 r. (wtorek) godz. 10:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/06.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisanie się na w/w termin zaliczenia.

 

 

Termin zaliczenia praktyk z 2016/2017 dla wszystkich kierunków

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 1/07.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisanie się na w/w termin zaliczenia.

 

 

Termin zaliczenia praktyk z 2016/2017 dla wszystkich kierunków

Zaliczenie praktyk odbędzie się dnia 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32 w p. 11/06.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisanie się na w/w termin zaliczenia.

 

 

Terminy zaliczeń z praktyk programowych w 2017 r.

Harmonogram zaliczeń praktyk dla studentów kierunków: biotechnologia, kynologia i zootechnika.

Proszę o dostarczenie wszystkich dokumentów z odbytych praktyk oraz zapisywanie się na konkretny termin zaliczenia.

Zaliczenie odbędzie się w sali:  11/06(sala obron) lub  1/07(sala seminaryjna) w budynku dziekanatu przy ul. Janickiego 32.

Harmonogram zaliczeń (format:  doc, rozmiar:  49 KB)

 

 

Terminy praktyk w Szczecińskim Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce dla studentów kierunku kynologia

Podano terminy praktyk w Szczecińskim Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku kynologia. Więcej informacji w zał.