Ogłoszenia - informacje bieżące

Zaliczenie praktyk 2021/2022 dla studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA S1 / rok III, ZOOTECHNIKA S1 / rok II i III, ZOOTECHNIKA S2 / rok I

Egzamin z praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 05.09.2022 r. do 14.09.2022 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia: mailowo, telefonicznie lub osobiście.
Każdy wpisywany jest na inną godzinę.
Czas trwania egzaminu ok. 15 min / osobę.

Komplet dokumentów z odbytej praktyki należy dostarczyć do Dziekanatu (p. 1/08) do 29 sierpnia 2022 r.

 Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

 • podanie o zatwierdzenie miejsca praktyk,
 • kopię polisy NNW,
 • umowę,
 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • opinię o praktyce wraz z oceną zakładowego Opiekuna praktyk,
 • konspekt,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

  Harmonogram zaliczenia praktyki - wrzesień 2022

TERMIN

SALA

KIERUNEK

05.09.2021

poniedziałek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

zootechnika S1

06.09.2021

wtorek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32biotechnologia S1

07.09.2021

środa

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32zootechnika S2

08.09.2021

czwartek

od godz. 9:00

1/07, Janickiego 32zootechnika S1

12.09.2021

poniedziałek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32zootechnika S1

13.09.2021

wtorek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32biotechnologia S1

14.09.2022

środa

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32zootechnika S1 + S2

Zapisy przyjmuje:
mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
tel. 91-449-6703
e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Zaliczenie praktyk 2021/2022 dla studentów kierunku KYNOLOGIA S1/N1, semestr 6

Egzamin z praktyk odbędzie się w sesji jesiennej w terminie: od 01.09.2022 r. do 10.09.2022 r.

Należy zapisać się na konkretny termin zaliczenia: mailowo, telefonicznie lub osobiście.
Każdy wpisywany jest na inną godzinę.
Czas trwania egzaminu ok. 30 min / osobę.

Komplet dokumentów z odbytej praktyki należy dostarczyć do Dziekanatu (p. 1/08) do 22 sierpnia 2022 r.

Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest zaliczenie praktyki.

 Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

 • plan praktyki semestralnej,
 • podanie o zatwierdzenie miejsca praktyk,
 • kopię polisy NNW,
 • umowę,
 • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
 • potwierdzenie odbycia praktyki,
 • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

  Harmonogram zaliczenia praktyki - wrzesień 2022

TERMIN

SALA

01.09.2022

czwartek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

02.09.2022

piątek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

03.09.2022

sobota

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

08.09.2022

czwartek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

09.09.2022

piątek

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

10.09.2022

sobota

od godz. 9:00

1/06, Janickiego 32

Zapisy przyjmuje:

mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
tel. 91-449-6703
e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

 

 

Akademik w czasie praktyki!

Studenci, którzy odbywają praktykę zawodową (programową) w miesiącach letnich mogą mieszkać w akademikach, w trakcie trwania praktyki, po niższej, studenckiej stawce noclegowej.