Zootechnika

Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia 3-tygodniowej praktyki w 4 semestrze oraz 6-tygodniowej praktyki w 6 semestrze w czasie wakacji 2023 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Studenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki w 1 semestrze w czasie wakacji 2023 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2022/2023 (format:  pdf, rozmiar:  574 KB)

Sylabus ZOOT S1 rok II i III (format:  pdf, rozmiar:  259 KB)

Sylabus ZOOT S2 rok I (format:  pdf, rozmiar:  255 KB)

Zakres praktyki ZOOT S1 rok II (format:  doc, rozmiar:  27 KB)

Zakres praktyki ZOOT S1 rok III (format:  doc, rozmiar:  29 KB)

Dzienniczek Praktyk ZOOT S1  II sem. 4 (format:  doc, rozmiar:  41 KB)

Dzienniczek Praktyk ZOOT S1  III sem. 6

Dzienniczek Praktyk ZOOT S2  I sem. 1

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok II (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok III i ZOOT S2 rok I (format:  doc, rozmiar:  68 KB)