Zootechnika

Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia 3-tygodniowej praktyki w 4 semestrze oraz 6-tygodniowej praktyki w 6 semestrze w czasie wakacji 2021 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Studenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki w 1 semestrze w czasie wakacji 2021 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2020/2021 (format:  pdf, rozmiar:  409 KB)

Sylabus KRK ZOOT S1 rok II i III (format:  pdf, rozmiar:  136 KB)

Sylabus KRK ZOOT S2 rok I (format:  pdf, rozmiar:  114 KB)

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok II (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok III i ZOOT S2 rok I (format:  doc, rozmiar:  68 KB)

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok II (format:  doc, rozmiar:  42 KB)

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok III
 (format:  doc, rozmiar:  45 KB)

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S2 rok I (format:  doc, rozmiar:  47 KB)