Zootechnika

Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia 3-tygodniowej praktyki w 4 semestrze oraz 6-tygodniowej praktyki w 6 semestrze w czasie wakacji 2022 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Studenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki w 1 semestrze w czasie wakacji 2022 roku w instytucjach branży zootechnicznej.

Informacje dotyczące praktyk w roku akademickim 2021/2022 (format:  pdf, rozmiar:  0,91 MB)

Sylabus KRK ZOOT S1 rok II i III (format:  pdf, rozmiar:  258 KB)

Sylabus KRK ZOOT S2 rok I (format:  pdf, rozmiar:  256 KB)

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok II (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

Przykładowe miejsca praktyk ZOOT S1 rok III i ZOOT S2 rok I (format:  doc, rozmiar:  68 KB)

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok II (format:  doc, rozmiar:  41 KB)

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok III
 (format:  doc, rozmiar:  45 KB)

Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S2 rok I (format:  doc, rozmiar:  47 KB)