Zajęcia, egzaminy

Sesja egzaminacyjna 2022/2023


Rozkład zajęć dydaktycznych

Rozkład zajęć jest dostępny dla studenta w systemie e-dziekanat w zakładce: student-plan zajęć.

Student może zobaczyć swój rozkład po zarejestrowaniu na nowy semestr i przypisaniu do danej grupy studenckiej.

Rozkłady zajęć są na bieżąco aktualizowane - proszę o regularne sprawdzanie.

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku. Należy je zaliczyć online na początku pierwszego semestru.

Podstawy informacji naukowej

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia odbędą się dla studentów S1 kierunku biotechnologia (semestr 4) oraz dla studentów S2 kierunków biotechnologia i zootechnika (semestr 1).