Zajęcia, egzaminy

Sesja egzaminacyjna 2020/2021

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Rozkład zajęć dydaktycznych

Rozkład zajęć jest dostępny dla studenta w systemie e-dziekanat w zakładce: student-plan zajęć.

Student może zobaczyć swój rozkład po zarejestrowaniu na nowy semestr i przypisaniu do danej grupy studenckiej.

Rozkłady zajęć są na bieżąco aktualizowane - proszę o regularne sprawdzanie.

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku. Należy je zaliczyć online na początku pierwszego semestru.

Podstawy informacji naukowej

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbędą się dla studentów kierunku zootechnika (semestr 5).