Wzory druków na praktyki

Wykaz obowiązujących dokumentów na praktyki programowe WBiHZ ZUT w Szczecinie

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  142 KB)

 

REGULAMIN PRAKTYK (format:  doc, rozmiar:  48 KB)

Podanie o zatwierdzenie miejsca praktyk (format:  docx, rozmiar:  16,15 KB)
Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (pl.) (format:  docx, rozmiar:  38 KB)
Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (ang.) (format:  doc, rozmiar:  38 KB)
Kserokopia polisy lub karty potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia NNW
Ankieta oceny miejsca praktyk (format:  doc, rozmiar:  38 KB)
Wzór konspektu (format:  doc, rozmiar:  29 KB)

 

Inne dokumenty
Odbywanie praktyk w innym terminie (wcześniejsze, późniejsze, w trakcie semestru) (format:  doc, rozmiar:  63 KB)
Prośba studenta o przyjęcie na praktykę z WBiHZ ZUT
 (format:  doc, rozmiar:  31 KB)
Możliwość odbycia praktyki w Katedrze / Zakładzie ZUT (format:  doc, rozmiar:  31 KB)

 

Odbyta praktyka bez ubezpieczenia NNW oraz Umowy (zgody) Uczelni jest nieważna.