Biotechnologia

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich

Propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich

Studenci III roku studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej z poniższego wykazu i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 12.02.2021 roku.

Kryteria dla prac dyplomowych