Zootechnika

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek zootechnika

Pytania na egzamin inżynierski - kierunek zootechnika  (format:  docx, rozmiar:  16,49 KB)

Wymagania - kryteria dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Propozycje tematów prac dyplomowych

Studenci III roku studiów I stopnia kierunku zootechnika powinni do dnia 24 lutego 2023 roku wybrać temat pracy dyplomowej z załączonego wykazu 

Tematy prac inżynierskich do wyboru w roku akademickim 2021/2022 (format:  docx, rozmiar:  29 KB)

Tematy prac magisterskich do wyboru w roku akademickim 2021/2022 (format:  docx, rozmiar:  27 KB)

Tematy prac inżynierskich do wyboru w roku akademickim 2020/2021 (format:  docx, rozmiar:  28 KB)

Tematy prac magisterskich do wyboru w roku akademickim 2020/2021 (format:  docx, rozmiar:  26 KB)

Tematy prac inżynierskich i magisterskich do wyboru w roku akademickim 2019/2020 (format:  doc, rozmiar:  108 KB)

Tematy prac inżynierskich i magisterskich do wyboru w roku akademickim 2018/2019 (format:  doc, rozmiar:  113 KB)

Tematy prac inżynierskich i magisterskich do wyboru w roku akademickim 2017/2018 (format:  doc, rozmiar:  114 KB)

 

 

 

Egzamin inżynierski dla studentów kierunku Zootechnika.

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  

Egzamin inżynierski składa się z dwóch części: 

  • pierwsza część egzaminu to wypowiedź studenta na wylosowane zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. 
  • druga część egzaminu to obrona pracy dyplomowej (inżynierskiej), którą student wykonał w czasie trwania studiów pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora 

    Obie części egzaminu są oceniane niezależnie, zaś ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią z jego pierwszej i drugiej części.