Informacje bieżące

Funkcjonowanie ZUT w okresie epidemii 08.03.2022 12:53

Wobec pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Polsce oraz zaostrzenia obostrzeń na poziomie krajowym, publikujemy zarządzenia Rektora ZUT w sprawie funkcjonowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w stanie epidemii COVID-19.

 

Dokumenty te dotyczą m.in.: zasad ograniczenia kontaktów między pracownikami, spotkań służbowych, obiegu dokumentów, zachowania zasad bezpieczeństwa na terenie wszystkich obiektów uczelni, ochrony indywidualnej, postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2, organizacji pracy administracji centralnej, a także spotkań i posiedzeń działów uniwersyteckich.

 

  • Od 17 września 2021 roku funkcjonuje zasada ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami poszczególnych działów i jednostek.
  • Pracownicy ZUT w celu kontaktowania się między sobą oraz ze studentami i doktorantami powinni korzystać ze środków teleinformatycznych. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach bezpośrednich powinny zachowywać bezpieczne odległości oraz używać środków ochrony osobistej.
  • Przekazywanie dokumentów w wersji papierowej powinno zastąpić się, w miarę dostępnych  zasobów teleinformatycznych (platforma Office 365, platforma Dziennik Dokumentów w ramach panel2.zut.edu.pl), elektronicznymi obiegami dokumentów.
  • Dokumenty w wersji papierowej powinny być przekazywane za pośrednictwem kancelarii głównej.
  • Każdy członek wspólnoty akademickiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Na terenie wszystkich obiektów ZUT przy korzystaniu z powierzchni ogólnodostępnych (hole, korytarze, toalety, windy) nałożony jest obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki.
  • Na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nie mogą przebywać osoby: zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla COVID-19. Jeśli taka sytuacja ma miejsce o zaistniałym incydencie powinien być niezwłocznie poinformowany bezpośredni przełożony pracownika.

 

 

 

Zarządzenia Rektora ZUT dot. m.in. zasad bezpieczeństwa dostępne są na stronie zut.edu.pl w zakładce Lex Baza Dokumentów.

 

Zarządzenie nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r. w sprawie Procedury bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (format:  pdf, rozmiar:  281 KB)

Zarządzenie nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni   w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (format:  pdf, rozmiar:  200 KB)