Publikacja Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2018 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

  1. Tomza-Marciniak A., Stępkowska P., Kuba J., Pilarczyk B. (2018): Effect of bisphenol A on reproductive processes: A review of in vitro, in vivo and epidemiological studies.  J. Appl. Toxicol. 2018; 38: 51–80
  2. Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2018): A comparison of selenium concentration in selected organs wild boar (Sus scrofa) from industrialized and non-industrialized regions of Poland.  Environ Sci Pollut Res . 25: 6079-6084. 
  3. Łanocha-Arendarczyk N., Baranowska-Bosiacka I., Kot K., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kabat-Koperska J., Kosik-Bogacka D. (2018): Biochemical profile, liver and kidney selenium (Se) status during acanthamoebiasis in a mouse model. Folia Biologica (Kraków) 66: 33-40.
  4.  Gill K., Rosiak A., Gączarzewicz D., Jakubik J., Kurzawa R., Kazienko A., Rymaszewska A., Laszczynska M., Grochans E., Piasecka M. (2018): The effect of human sperm chromatin maturity on ICSI outcomes. Human Cell 31:220-231.
  5.