Studenckie Koła Naukowe

W Katedrze Genetyki działa 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GENETYKÓW ZWIERZĄT

Obecnym opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest

- dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak

 

 

Tematyka badawcza

Analizowane geny to:

 • KIT (receptor kinazy tyrozynowej)
 • Pax3 (czynnik transkrypcyjny z rodziny ang. paired box proteins)
 • EDNRB (receptor endoteliny typu B)
 • MITF (czynnik transkrypcyjny związany z mikroftalmią)

Całość prac odbywa się na modelu norki amerykańskiej (Neovison vison).

 

Osiągnięcia SKN

 • Prezentacja referatów pt.” Rola genu Pax3" i ” Rola genu KIT w procesie melanogenezy” w trakcie III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych w Szczecinie.
 • Wyróżnienie za pracę pt.  ” Rola genu KIT w procesie melanogenezy”
 • Zdeponowanie w National Center for Biotechnology Information sekwencji genów:

                     EDNRB: Region 5`UTR i ekson 1 (KY783590.2), ekson 4, 5, 6 (MF324885)

                     Pax3: Region 5`UTR i ekson 1 (MG010629.1), ekson 2 (MF324884), ekson 3 (MG725684)

                     KIT: Region 5`UTR i ekson 1 (MF682493), ekson 12  i 3`UTR

 • Odbycie stażu w wysokiej klasy ośrodku badań nad genetyką nowotworów
 • W trakcie procesu publikowania: „The role of Pax3 in melanogenesis”, „The role of KIT in melanogenesis”, „Novel mutations in Pax3 gene”

 

Skład zarządu

 • Prezes - Jan Bińkowski
 • Zastępca Prezesa - Jakub Kubiś 
 • Zarząd - Gracjan Karczmarski