KOMUNIKATY

Komunikat nr 5 z dnia 5 lutego 2024 roku

Lista kandydatów do II tury wyborów na elektorów  do UKE z grupy profesorów i profesorów ZUT (dostęp tylko z USK) (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)

Kumunikat nr 3 z dnia 29 stycznia 2024 roku

Lista osób kandydujących na delegatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy (dostęp tylko z uczelnianej sieci komputerowej): (format:  pdf, rozmiar:  282 kB)

  • pozostałych nauczycieli akademickich
  • pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Komunikat nr 1 z dnia 16 stycznia 2024 roku

Komisja Wyborcza Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zgodnie z ordynacją wyborczą ZUT w Szczecinie ustaliła terminarz czynności wyborczych przeprowadzanych na Wydziale na kadencję 2024-2028. Terminarz (format:  pdf, rozmiar:  157 kB) jest do pobrania na stronie wydziałowej w zakładce „Wybory 2024

Komisja zwraca się do wszystkich pracowników Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z prośbą o zgłaszanie kandydatów wraz z ich pisemną zgodą na kandydowanie w wyborach oraz oświadczeniem (w przypadku profesorów i profesorów ZUT).

Wykaz niezbędnych dokumentów

 



Profesorzy i Profesorzy ZUT
Karta zgłoszenia kandydata na elektora (format:  pdf, rozmiar:  187 kB)
Zgoda kandydata na elektora (format:  pdf, rozmiar:  198 kB)
Oświadczenie kandydata na elektora
 (format:  pdf, rozmiar:  164 kB)


Pozostali nauczyciele akademiccy oraz

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Karta zgłoszenia kandydata na delegata (format:  pdf, rozmiar:  187 kB)
Zgoda kandydata na delegata (format:  pdf, rozmiar:  198 kB)                                       

Wypełnione dokumenty, odrębne dla każdego kandydata, należy dostarczyć do sekretarza WKW dr inż. Marty Marynowskiej, Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, ul. Klemensa Janickiego 29 pokój 1/24 (I piętro) . Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na:

- elektorów Uczelnianego Kolegium (UKE) – upływa 2 lutego 2024 r. (piątek), o godz. 12:00 (dotyczy profesorów i profesorów ZUT);

- delegatów Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) – upływa 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek), o godz. 12:00.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do uczestnictwa w wyborach.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec, prof. ZUT

Komunikat nr 2 z dnia 17 stycznia 2024 roku