Władze Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT – Dziekan

 

prof. dr hab. inż. Karol Fijałkowski – Prodziekan ds. organizacji i rozwoju 

dr hab. Hanna Kulig, prof. ZUT  – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (kierunek biotechnologia)

 

dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
(kierunek kynologia i zootechnika)