Władze Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT – Dziekan

 

dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof. ZUT – Prodziekan ds. nauki i współpracy

 

dr hab. Hanna Kulig – Prodziekan ds. kształcenia (kierunek biotechnologia)

 

dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT – Prodziekan ds. kształcenia (kierunek kynologia i zootechnika)