Władze Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  • dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka – Dziekan
  • dr hab. inż. Karol Fijałkowski – Prodziekan ds. nauki i współpracy
  • dr hab. Hanna Kulig – Prodziekan ds. kształcenia
  • dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk – Prodziekan ds. kształcenia