Kierownicy

Kierownicy

Zbigniew Czajkowski

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Czajkowski zorganizował w 1957 roku Katedrę Zoohigieny, którą kierował do 1976 r. 

Stanisław Włodzimierz Górski

Doc. dr Stanisław Włodzimierz Górski kierował Zakładem Zoohigieny w latach 1976-1983, a w latach 1984-1991 był kierownikiem Katedry Higieny i Rozrodu Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach 1978-1984 w skład Zakładu została włączona Pracownia Rozrodu Zwierząt, której kierownikiem był prof. dr hab. Zbigniew Boryczko. 

 

Prof. zw. dr hab. Alojzy Ramisz kierował Katedrą Higieny Zwierząt i Profilaktyki w latach 1991-2001. W okresie tym została wydzielona z Katedry pracownia rozrodu i powołana przez Senat samodzielna jednostka Zakład Rozrod Zwierząt.

Prof. dr hab. Jan Udała Kierownik Katedry Rozrodu Zwierząt (1996-2009)

Aleksandra Balicka-Ramisz

Prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Profilaktyki (2001-2008)

Prof. dr hab. Jan Udała Kierowni Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska od 2010 roku