dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT

Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych

e-mail: malgorzata.szewczuk@zut.edu.pl

tel.: 91 449 67 20

 

 
Przebieg pracy naukowej
 • mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 1999
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2005
 • dr hab. inż., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2017
 • profesor uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Prodziekan ds. kształcenia w kadencji 2016-2020
 • Prodziekan ds. studenckich i kształcenia w kadencji 2020-2024
 
Wybrane publikacje
 1. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Dobrzański Z., Szewczuk M., Stankiewicz T., Gączarzewicz D., Lachowski W., 2013: The effect of selenized yeast supplementation on some performance parameters in sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37, 61-67.  IF: 0,221
 2. Szewczuk M., Zych S., Katafiasz S. 2012. Diagnosis of the bovine leukaemia virus infection in Polish Holstein-Friesian cows and comparison of their milk productivity. Acta Veterinaria Brno 81(4), 353-358. IF: 0,393
 3. Szewczuk M., Zych S., Czerniawska-Piątkowska E., Wójcik J. 2012. Association between IGF1R/i16/TaqI and IGF1/SnaBI polymorphisms and milk production traits in Polish Holstein-Friesian cows. Animal Science Papers and Reports 30(1), 13-24. IF: 0,918
 4. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Zych S. 2011. Association between genetic polymorphism of growth-hormone-releasing hormone and the yield, chemical composition and technological parameters of cow milk (Brief Report). Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal  Breeding 54(3), 323-325. IF: 0,416
 5. Szewczuk M., Czerniawska-Piątkowska E., Palweski S. 2011. The effect of colostral supplement on the serum protein fractions, health status and growth of calves. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal  Breeding 54(2), 115-126. IF: 0,416
 6. Szewczuk M., Zych S., Czerniawska-Piątkowska E. 2011.  Association between IGF1/Tasl polymorphism and milk traits of Polish Holstein Friesian cows. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal  Breeding 54(1), 10-17. IF: 0,416 
 7. Czerniawska-Piątkowska E., Chociłowicz E., Szewczuk M. 2010. Biology of Bubalus Bubalis.  Annals of Animal Sciences 10(2), 107-115. IF:0,209
 8.  Zych S., Szewczuk M., Czerniawska-Piątkowska E., Szatkowska I. 2007. A new ACRS-SNP in the 5 ' flanking region of the bovine insulin-like growth factor 1 (IGF1) gene (Brief report). Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal  Breeding 50(5), 531-532. IF: 0,612 
 9. Losand B., Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Blum E., Błaszczyk P., 2007: Effect of grazing intensively reared pregnant replacement German Holstein heifers on body development, calving and milk performance. Archiv für Tierzucht 50(1-5): 427-441. IF: 0,612  (WWW) 
 10. Szewczuk M., Czerniawska-Piątkowska E., Lachowski W., Żychlińska - Buczek J., 2009: Wybrane czynniki warunkujące jakość mięsa jagnięcego. Wiad. Zoot. R.XLVII(2): 25-31. 
 11. Szewczuk M., Czerniawska-Piątkowska E., Lachowski W., ., 2009: Alternatywne kierunki użytkowania owiec. Wiad. Zoot. R.XLVII(1): 45-50.
 12. Szewczuk M., Zych S., Czerniawska-Piątkowska E., 2009: Ewolucja poglądów na temat insulinopodobnych czynników wzrostu. Post. Bioch. 55(33): 329-336. 
 13. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Żychlińska-Buczek J., 2009: Porównanie poziomu cech produkcyjnych krów rasy hf importowanych z Niemiec z rówieśnicami krajowymi. Acta Sci., Pol. 8(3): 3-10. 
 14. Lachowski W., Szewczuk M., 2008: Chów i hodowla owiec i kóz. Wyd. Nauk. AR w Szczecinie
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne, członek od 2009 
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, członek, od 2002
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Kurs języka niemieckiego połączony z seminarium na temat rolnictwa, żywienia i środowiska w Europie organizowany przez Wyższą Szkołę Zawodową        w Neubrandenburgu, w terminie od 04.09-15.09.2000r., Niemcy. 
 • Weiterbildungskurs für Nachwuchs und Führungkräfte der polnischen- Landwirtschaft zur EU- Agrarpolitik 18.06.-01.07.2000 rok; Rubenow; Schwerin,       Niemcy. 
 • Institut für Tierproduktion der Landesforschungsanstal für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Dummerstorf, 2000, 2006 
 • Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Czechy, 2005
 • Belgia, staż i zapoznanie się z polityką rolną w krajach Unii Europejskiej -  wyjazd studyjny w ramach projektu pt. „ Rozwój obszarów wiejskich na     pograniczu” , Bruksela, 2006
Projekty Badawcze i Granty KBN
 • Wpływ zróżnicowanej intensywności odchowu cieląt na długość użytkowania krów rasy Holsztyn Niemiecki, współpraca Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających i Krajowej Stacji Badawczej Rolnictwa i Rybactwa w Dummerstorfie (współwykonawca). 
 • Grant MNiSZW : „Określenie wpływu polimorfizmu genu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-IR) na cechy użytkowości mlecznej i mięsnej wybranych ras bydła”, realizacja ZUT w Szczecinie, N N311 221738 (współwykonawca) , 2010-2012
Wykryte mutacje i nowe sekwencje genów
 • Mutacja w części promotorowej genu IGF-I bydła domowego (Bos taurus); GenBank acc. no. DQ975234, 07.10.2006 
 • Sekwencja intronu 2 genu GHRH bydła z określeniem molekularnego podłoża miejsca polimorficznego GHRH/HaeIII GenBank acc. no.EF210074. 2007 
 • Sekwencja części promotorowej genu IGF-I owcy (Ovis aries); GenBank acc. no. EU870373, 03.08.2008 
 • Fragment 878 pz genu bydlęcego receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-IR), obejmujący eksony 16 i 17. GenBank acc. no.         GQ487665. 27.09.2009
Zainteresowania, hobby
 • przyroda, wioślarstwo, wędkarstwo