Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2011 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)
 • Sablik P., Kobak P., Pilarczyk B., Szarkowski K., Syczewski A. (2011): Serum selenium concentrations in water buffaloes (Bubalus bubalis) and black-and-white German Holstein-Friesian cows raised in the Notec River region of the Wielkopolska province. Bull Vet Inst Pulawy(55): 141-144
 • Pilarczyk B., Udała J., Stankiewicz T., Hendzel D., Tylkowska A., Vovk S., 2011: Beurteilung der Selengehalte im Blutserum von Pferden in Polen. Tierärztliche Umschau 66(4): 163-165.
 • Ramisz A., Grupiński T., Balicka-Ramisz A., Udała J., Luarans Ł. (2011):Prevalence of Trichinella sp. in red foxes and wild boars in the Western Pomerania region. Bull Vet Inst Pulawy 55, 199-201
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Hendzel D., Błaszczyk B., Bąkowska M. (2011): Tissue Distribution of Selenium and Effect of Season and Age on Selenium Content in Roe Deer from Northwestern Poland. Biological Trace Element Research 3, (140): 299–307.
 • Kavetska K., Królaczyk K., Stapf A., Grzesiak W., Kalisińska E., Pilarczyk B. (2011): Revision of the species complex Amidostomum acutum (Lundahl, 1848) (Nematoda: Amidostomatidae). Parasitology Research: 105-117.
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Binerowska B., Hendzel D., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., Królaczyk K. (2011): Prevalence of Eimeria Protozoa in cows imported to Poland from the Czech Republic, France, Germany. A preliminary study. Bulletin of the Veterinary Institute In Pulawy 55: 203-206
 • Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Sulik M., Masłowska A., Dziadosz M., Błaszczyk B., Błaszczyk P., 2011: Pregnancy Detection in Putatively Unmated Mink (Mustela vison) by Serum Progesterone Level. J Reprod Dev.57, 3, 416-420
 • Pilarczyk B., R. Pilarczyk, A. Tomza-Marciniak, D. Hendzel, M. Bąkowska, T. Stankiewicz (2011): Evaluation of selenium status and its distribution in organs of free living foxes (Vulpes vulpes) from an Se deficient area. Polish Journal of Veterinary Sciences 14, 3, 453-457
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Witczak A., Hendzel D. (2011): Polychlorinated biphenyl (PCB) residues in European roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from north-western Poland. Chemistry and Ecology 6, (27), 493-501
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., Rząd I., Binerowska B., Tylkowska A., Królaczyk K. (2011): Nachweise von gastrointestinalen Nematoden und von Paramphistomum cervi bei nach Polen importierten Kühen aus Deutschland, Frankreich und Tschechien. Tierärztl. Umschau 66(9): 321-324
 • Surmacki P., Sulik M., Seremak B.(2011): Morphometric Studies of Leydig Cells in Chinchillas (Chinchilla lanigera) during High and Low Fertility Seasons. Folia Biologica-Krakow 59, 3-4, 195-201.
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Wojcik J., Sablik P., Tylkowska A., Hendzel D. (2011): Selenkonzentration im Blutserum und in der Milch von Kuhen aus einem okologischen Betrieb und aus konventionellen Betrieben in einem Selenmangelgebiet. Tierarztliche Umschau 66, 6, 248-252.
 • Pilarczyk B., Majewska D., Tomza-Marciniak A., Tylkowska A., Ligocki M., Rząd I., Majewski J., 2011: Beurteilung der Selenkonzentration bei Straußen in Polen. Tierärztl. Umschau 66, 11-12, 461-466
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., (2011): Heavy Metals and Other Elements in Serum of Cattle from Organic and Conventional Farms. Biological Trace Element Research 143, 863–870
 • Seremak B., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Jakubczak A., Dziadosz M., Pławski K., Hendzel D., 2011: Assessment of selenium concentration in selected organs of farmer raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides. Ann. Anim. Sci. 11(4): 519–527
 • Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Jankowiak D., Hendzel D., Kuba J., Kowalska J., 2011: Glutathione Peroxidase (GSHPx) Activity in the Liver of Red Deer in Relation to Hepatic Selenium Concentrations, Sex, Body Weight and Season of the Year. Biological Trace Element Research 144(1): 560-569.
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., Marciniak A., Hendzel D., 2011: Relationship Between Selenium and Selected Heavy Metals Concentration in Serum of Cattle from a Non-Polluted Area. Biol Trace Elem Res. 144: 517–524.

   

Inne prace w recenzowanych czasopismach
 • Nowak M., Królaczyk K., Kavetska K., Pilarczyk B. (2011): Morphological features of Cloacotaenia megalops (Nitzsch in Creplin, 1829) (Cestoda, Hymenolepididae) from different hosts. Wiadomości Parazytologiczne 57(1), 31–36.
 • Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., Dolot A., Pilarczyk B. (2011):Ocena zmian stężenia selenu w krwi i tkankach samców szczura pod wpływem zmiany składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B. Roczn. PZH 62, (1), 41-46.
 • Lasota B., Ogoński T., Błaszczyk P., Seremak B., Ligocki M., Telesiński A., Kopczyński P. (2011): Activity ofantioxidant enzymes and concentration of Mn, Cu, Zn, and protein in porcine follicular fluid. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (1), 55–64
 • Seremak Beata, Dziadosz Małgorzata, Lasota Bogdan, Felska-Błaszczyk Lidia, Pławski Kamil, Masłowska Anna,Mieleńczuk Grzegorz (2011): Effect of the quality of handling and care On the reproduction parameters of mink. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (3) 2011, 93–102
 • Staff A., Kavetska K., Królczyk K., Pilarczyk B. (2011): Occurrence of Tetrameres spinosa(Maplestone, 1931) Baylis, 1939 (nematoda: tetrameridae) inwild ducks from North-Western Poland. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 115–124.
 • Nowak M., Królczyk K., Kavetska K., Vadym V. Kornyushin, Pilarczyk B. (2011): First record of species Markewitchella bonini (Megnin, 1899) Spassky et Spasskaja 1972 (cestoda, Cyclophyllidea) in carrier-pigeon Columba livia f. Domestica in Poland. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 83–90
 • Seremak B., Dziadosz M., Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Pławski K., Masłowska A., Mieleńczuk G. (2011): Analiza zależności pomiędzy sposobem rozmieszczenia samców norki amerykańskiej (Neovison vison) w zestawach rozrodczych a poziomem wybranych parametrów rozrodczych. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 105-114.

   

Publikacje różne
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A. (2011): Ekonomiczne skutki kokcydiozy bydła. Bydło 1,75-77.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A. (2011): Profilaktyka w przypadku kokcydiozy cieląt. Bydło 7,72-73.
 • Pilarczyk B., Krużel B., Tylkowska A. (2011): Selen u bydła importowanego do Polski. Bydło 7, 22-23.
 • Pilarczyk B., Krużel B., Tylkowska A. (2011): Pasożyty wewnętrzne u bydła importowanego do Polski. Bydło 8,62-64.
 • Balicka-Ramisz A. (2011): Robaczyce układu oddechowego bydła. Bydło 11,68-70,

   

Doniesienia na zjazdy i konferencje naukowe
 • Tylkowska A. (2011): Występowanie przywry Alaria alata u lisa rudego (Vulpes vulpes) na terenie województwa zachodniopomorskiego. XIX Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej „Ewolucyjne i ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel” Wrocław – Karpacz, 2-4 czerwca 2011 r.
 • Hendzel D. (2011): Parazytofauna dzików (Sus scrofa) z terenu Pomorza Zachodniego. XIX Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej „Ewolucyjne i ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel” Wrocław – Karpacz, 2-4 czerwca 2011 r.
 • Fraczeka M, Piasecka M., Gaczarzewicz D., Szumala-Kakold A., Kazienko A., Laszczynska M., Kurpisz M. (2011):Relationship between semen infection and sperm quality—in vitro study. Journal of Reproductive Immunology 90, 2, 173-174. 9th Congress of the European Society for Reproductive Immunology and European Society for Human Reproduction and Embryology Early Pregnancy Special Interest Group.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Wieczorek-Dąbrowska M., Malinowski E., Binerowska B., Kuba J. (2011): Ocena stężenia selenu w surowicy krow utrzymywanych w gospodarstwie tradycyjnym i ekologicznym w powiązaniu ze wskaźnikami hematologicznymi. LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Poznań 14-16 września 2011 r.
 • Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Malinowski E., Tylkowska A. (2011): Pasożyty przewodu pokarmowego w gospodarstwie ekologicznym z terenu Pomorza Zachodniego. LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Poznań 14-16 września 2011 r.
 • Stankiewicz T.,Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Kuba J., Kaczyńska M. (2011): Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz stężenie selenu w płynie pęcherzyków Jajnikowych klaczy. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów 8-10 wrzesnia 2011r.
 • Ramisz A., Grupiński T., Balicka-Ramisz A., Udała J.,Laurans U. (2011): Prewalencja Trichinella spp. u lisów rudych i dzików na terenie Pomorza Zachodniego. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A. (2011): pozostałości DDT i jego metabolitów w mleku polskich kobiet jako marker środowiskowego narażenia na te związki. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B, Udała J., Gączarzewicz D. (2011): Wpływ estrogenów środowiskowych na status zdrowotny układu rozrodczego. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011
 • Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Miszczak R. (2011): Pasożyty przewodu pokarmowego koni w gospodarstwie ekologicznym z terenu Pomorza Zachodniego. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011.
 • Ramisz A., Bielewski A., Balicka-Ramisz A. (2011): Wstępne badania nad występowaniem pasożytów wewnętrznych muflonów z wybranego gospodarstwa ekologicznego woj.zachodniopomorskiego. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Rybak K., Krużel B., Tylkowska A., Hendzel D. (2011): Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u psów i kotów z terenu miasta Szczecina. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011.
 • Balicka-Ramisz A., Przybyszewska D. (2011): Profilaktyka parazytologiczna u psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Wilk M., Vovk S., Kuba J., Vantukh A., Krużel B.(2011): Stężenie selenu we krwi psów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011.
 • Seremak B., Dziadosz M., Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Pławski K., Masłowska A., Mieleńczuk G. (2011): Analiza zależności pomiędzy sposobem rozmieszczenia samców norki amerykańskiej (Neovison vison) w zestawach rozrodczych a poziomem wybranych parametrów rozrodczych. Konferencja naukowa pt. ”Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”. Szczecin 18 listopada, 2011.