Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

 

Skład osobowy:
1.

Dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: arkadiusz.pietruszka@zut.edu.pl

tel. 91-449-6722

2.

Prof. dr hab. Maria Kawęcka

Professor emeritus

e-mail: maria.kawecka@zut.edu.pl

tel. 91-449-6842

3.

Prof. dr hab. Eugenia Jacyno

Professor emeritus

e-mail: eugenia.jacyno@zut.edu.pl

tel. 91-449-6841

4.

Dr hab. Anita Kołodziej-Skalska

Adiunkt

e-mail: anita.kolodziej@zut.edu.pl

tel. 91-449-6843

5.

Dr inż. Beata Matysiak

Adiunkt

e-mail: beata.matysiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6844

6.

Dr inż. Krzysztof Zych

Specjalista

e-mail: krzysztof.zych@zut.edu.pl
tel. 91-449-6720