Mgr inż. Andrzej Jackowski

Specjalista

 

Tel.: 91-449-67-33

andrzej.jackowski@zut.edu.pl

 

 
 
Wybrane publikacje
 1. Kalisińska E., Kosik-Bogacka D., Lisowski P., Lanocha N., Jackowski A., 2013: Mercury in the body of the most commonly occurring European Game Duck, the Mallard (Anas platyrhynchos L. 1758), from northwestern Poland. Arch. Environ. Contam. Toxicol. May, 64(4): 583-593.
 2. Rząd I., Sitko J., Kavetska K., Jackowski A., 2008: Digenea Melanitta fusca i M. nigra (Mergini, Anseriformes) z Morza Bałtyckiego. Wiadomości Parazytologiczne 54: 155-157. 
 3. Kalisińska E., Salicki W., Jackowski A., 2006: 72. Six trace metals in white-tailed eagle from northwestern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 15(5): 727-737.
 4. Kalisińska E., Salicki W., Jackowski A., 2006: Polskie bieliki w badaniach ekotoksykologicznych. W: J. J. Nowakowski, P. Tryjanowski, P. Indykiewicz (red.) „Ornitologia polska na progu XXI- stulecia. Dokonania i perspektywy”. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn. Monografia: 159-172. 
 5. Kalisińska E., Salicki W., Mysłek P., Kavetska K., Jackowski A., 2004: Using the mallard to biomonitor heavy metal contamination of wetlands in North-Western Poland. Science of the Total Environment 320: 145-161.
 6. Kalisińska E., Jackowski A., Bartyzel B., 1997: Morfometria żołądków gęsi zbożowej Anser fabalis. Przegl. Hod. Zesz.Nauk. 32: 51-59.

 

Zainteresowania, hobby
 • myślistwo 
 • wędkarstwo 
 • pies (format:  jpg, rozmiar:  766 KB) 
 • łuk 
 • offroad (format:  JPG, rozmiar:  1,13 MB) 
 • GPS
 • fotografia (format:  JPG, rozmiar:  316 KB)
 • dobra nutka (format:  MP3, rozmiar:  6,74 MB)