Granty realizowane w latach 1992-2003

Granty realizowane w latach 1992-2003

GRANTY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
 • ” Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pasożytów przewodu pokarmowego u koni na terenie woj. szczecińskiego ’’. Numer : 5 S310 019 07 Okres realizacji : 1994 – 1995 Kierownik: prof. dr hab. A. Ramisz (promotorski – wykonawca dr inż. Katarzyna Betlejewska)
 • ” Wpływ selenu na płodność i plenność owiec oraz jakość nasienia tryków ’’ Numer : 5 S304 005 07 Okres realizacji : 1994 - 1995 Kierownik: prof. dr hab. A. Ramisz (promotorski – wykonawca dr inż. Beata Seremak)
 • ” Środowiskowe badania nad parazytofauną gęsi dzikożyjących w rejonie Pomorza Zachodniego ’’. Numer : 5 S310 027 07 Okres realizacji : 1994 - 1995 Kierownik: prof. dr hab. A. Balicka-Ramisz
 • ” Konsekwencje ekonomiczne oraz przebieg inwazji kokcydiów u jagniąt na terenie Pomorza Zachodniego po zastosowaniu kokcydiostatyków i selenu ’’. Numer : 5 P06K 016 09 Okres realizacji : 1995 – 1996. Kierownik: prof. dr hab. A. Balicka-Ramisz
 • ” Ekologiczne badania nad parazytofauną oraz rolą lisa rudego w przenoszeniu zoonoz na Pomorzu Zachodnim ’’. Numer : 5 P06K 018 10 Okres realizacji : 1996 - 1997 Kierownik: prof. dr hab. A. Ramisz
 • ” Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pierwotniaków z rodzaju Eimeria Schneider, 1975 u bydła na Pomorzu Zachodnim ’’. Numer:5 P06K 036 12 Okres realizacji : 1997 - 1998 Kierownik: prof. dr hab. A. Ramisz
 • ” Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytniczych u zwierzyny płowej na terenie Polski Północno- Zachodniej ” Numer : 5 P06K 015 15 Okres realizacji : 1998 - 2000 Kierownik: prof. dr hab. A. Ramisz
 • ” Badanie nad mechanizmem działania oraz wpływem chitozanu - biologicznego preparatu nowej generacji na zdrowotność i produkcyjność u drobiu ” Numer : 5 P06K 041 18 Okres realizacji : 2000-2002 Kierownik: prof. dr hab. A. Balicka-Ramisz
 • "Wpływ chitozanu na kumulację i eliminację polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz na wybrane biomarkery narażenia u myszy". Numer N N404 077540 Okres realizacji: 2011-2014. Kierownik: dr inż. Agnieszka Tomza-Marciniak

 

GRANT INWESTYCYJNY:
 • KBN Nr 1132 / IA / 100 / 95 (IA-1731/95) Kierownik: prof. dr hab. A. Ramisz

 

GRANTY ZAGRANICZNE
 • ”Research on Echinococcus multilocularis in red foxes in Poland ’’ (Badania nad E. multilocularis u lisów rudych w Polsce ) uzyskał wsparcie finansowe z Swiss National Fundation ( Narodowej Fundacji Rządu Szwajcarskiego ).

  Numery :

  a) 7 PLPJO 38 414 / 1994

  b) 7 PLPJO 41 302 / 1995

  Okres realizacji : 1994 – 1997 Kierownik: prof. dr hab. A. Ramisz