Studenckie Koło Naukowe Anatomii Zwierząt i Zoofizjoterapii

Studenckie Koło Naukowe Anatomii Zwierząt i Zoofizjoterapii

Rys historyczny

Rok założenia Studenckiego Koła Anatomii Zwierząt - 2008, opiekun  SKN - Prof. dr hab. Piotr Baranowski (2008-2018). W roku 2019 dokonano zmiany nazwy na Studenckie Koło Naukowe Anatomii Zwierząt i Fizjoterapii. Opiekunem została adiunkt Katedry - dr Katarzyna Pęzińska-Kijak.

 

Problematyka badawcza

Członkowie Koła prowadzą badania z zakresu kranio- i osteometrii szkieletu różnych gatunków ssaków i ptaków zwierząt domowych i wolno żyjących ze współczesnych ekosystemów oraz archeofauny Pomorza Zachodniego z okresu wczesnego średniowiecza. Obecnie działalność Koła skupia się na popularyzacji anatomii jako nauki o organizmach oraz poznaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności w zakresie rehabilitacji zwierząt. Realizowane są projekty z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, badane są wpływy fizykoterapii na poprawę zdrowia zwierząt, ustalane są protokoły profilaktyki fizjoterapii wobec zwierząt uczestniczących w sportach kynologicznych i hippicznych.

 

 Osiągnięcia

- 21-22 maja 2013 roku - XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt. "Koła naukowe Szkołą Twórczego Działania", UWM w Olsztynie,

III miejsce oraz Wyróżnienie za referat w panelu Zwierzęta Futerkowe i Towarzyszące

- 31 marca 2014 roku - XI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt. "Środowisko-Zwierzę-Produkt" UP w Lublinie,

wyróżnienie za referat w panelu Biologia i Hodowla Zwierząt

 - 16-17 września 2021 - 50. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, "Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej"

II miejsce za referat w panelu Nauk Weterynaryjnych