wyposażenie laboratoryjne

Wyposażenie laboratoryjne

 

laboratorium elektroforezy dwukierunkowej:  

Zestaw PROTEAN IEF firmy BioRad (do przeprowadzenia procesu ogniskowania izoelektrycznego). Umożliwia on: 

 • jednoczesne izoelektroogniskowanie dwudziestu czterech 7cm pasków lub dwunastu pasków o dł.17 cm 
 • precyzyjne ustawienie parametrów napięcia na każdym etapie procesu 
 • kontrolowanie czasu lub volto-godzin na każdym etapie procesu 
 • zaprogramowanie pasywnej i aktywnej rehydratacji jako oddzielnej metody lub jako pierwszego etapu metody 

Zestaw PROTEAN plus Dodeca Cell (do elektroforezy(SDS-PAGE) który: 

 • umożliwia jednoczesny rozdział do 12 żeli poliakryloamidowych o wymiarach 18,3 x 19,3 x 0,1 cm 
 • jest kompatybilny z urządzeniem PROTEAN IEF oraz zestawem do barwienia Dodeca Stainer Large 
 • wyposażony jest w pompę recyrkulacyjną umożliwiającą utrzymywanie stałej temperatury buforu elektrodowego w trakcie rozdziału 
 • jest zintegrowany z termostatem C10 firmy Thermo Haake, zapewniającym chłodzenie i utrzymanie stałej temperatury buforu elektrodowego w trakcie rozdziału 
 • jest systemem przeznaczonym do rozdziału żeli o dużym formacie pozwalającym na rozdział białek będących w większym stężeniu, co ma fundamentalne znaczenie dla późniejszej ich analizy z wykorzystaniem spektrometrii masowej 

Dodeca Stainer Large (urządzenie przeznaczone do detekcji, barwienia żeli 2-D) 

 • umożliwia jednoczesne barwienie 12 wielkoformatowych żeli poliakryloamidowych 
 • zapewnia jednolite warunki barwienia żeli znacząco wpływając na jakość ich późniejszych analiz 
 • kompatybilny z barwnikami kolorymetrycznymi oraz fluorescencyjnymi 

kalibrowany densytometr optyczny GS 800 

(do cyfrowego zapisu obrazu żelu 2-D) 

 • zapewnia rozdzielczość w granicach 36,3 – 127 mikronów 
 • obszar skanowania 29 x 40 cm 
 • jest wyposażony w kalibracyjną skalę odcieni szarości zapewniającą powtarzalne wartości skanowania 
 • jest wyposażony w oprogramowanie Quantity One 
 • umożliwia skanowanie żeli 1-D, 2-D, membran barwionych kolorymetrycznie oraz kliszy fotograficznych

laboratorium spektrometrii mas:

EXQuest Spot Cutter (do automatycznego wycinania wybranych spotów białkowych), charakteryzuje się: 

 • szybkim wycinaniem białek z żeli 1-D, 2-D i membran (do 600 cięć na godzinę) 
 • kompatybilnością z oprogramowaniem komputerowym PDQuest(dla żeli 2-D)oraz Quantity One(dla żeli 1-D) 
 • możliwością wycinania żeli barwionych kolorymetrycznie i fluorescencyjnie 
 • wysoką powtarzalnością (wydajność wyższa niż 99,5% 
 • dokładność cięcia do 100 mikrometrów 
 • automatyczną rehydratacją żeli w trakcie pracy 
 • jednoczesną obróbką do 4 żeli 

Spektrometr masowy microflex (Bruker Daltonics) 

 • wyposażony w źródło jonów microScout z technologią PIE™ i laser azotowy 20Hz 
 • posiada reflektron zwiększający rozdzielczość urządzenia 
 • posiada detektor TOF wyposażony w opcję autoPSD umożliwiającą eksperymenty pseudo-MS/MS z wyborem jonu macierzystego 
 • posiada system wyposażony w algorytm WhisperMode™ usuwający z widma zanieczyszczenia tła generowane w laboratorium 

Oprogramowanie komputerowe - programy: 

   

  • PDQuest 8.0., 
  • Quantity One, 
  • flexControl, 
  • flexAnalysis,
  • BioTools 

umożliwiją m.in.: porównywanie i identyfikację różnic w profilach białkowych, prowadzenie analiz zmian ilościowych i jakościowych (zmian ekspresji) w proteomach, statystyczną analizę obrazów, zarządzanie pracą poszczególnych wysokospecjalistycznych aparatów na platformie 2DE i MS bioinformatyczną obróbkę i interpretację widm masowych, przeszukiwanie białkowych baz danych i identyfikację białek, tworzenie map białkowych. 

Ponadto wyposażenie Katedry stanowią

 • zestaw do elektroforezy 1-DE PROTEAN II xi Cell 
 • zestaw do elektroforezy 1-DE oraz 2-DE Mini-PROTEAN Tetra Cell 
 • zestaw do elktrotransferu białek TRANS-BLOT SDSEMI-DRY TRANSFER CELL 
 • system do dokumentacji i analizy materiałów znakowanych chemiluminescencyjnie, chemifluorescencyjnie, fluorescencyjnie oraz znakowanych metodą kolorymetryczna VersaDoc™ 4000 MP 
 • spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 400 z systemem do automatycznego rozcieńczania próbek AutoPrep-50 
 • spektrofotometr mikropłytkowy PowerWave XS 
 • zestaw do homogenizacji i izolacji DNA z tkanek Tissue Lyser 
 • system do zatężania DNA, RNA nukleotydów i białek oraz przygotowywania prób do elektroforezy żelowej Koncentrator 5301 
 • spektrofotometry Marcel Media Plus oraz Marcel 330 
 • homogenizatorem Dl 25 basic 
 • autoklaw parowy STERILIX BABY 

a także: 

chlorimetr 50cl i 100cl, osmometr, łaźnia ultradźwiękowa RK 255H Bandelin, system do dejonizacji wody WCA-R03-DPRS-X, pH-metr Cyber Scan pH 500, wirówki z chłodzeniem: CENTRIFUGE 5804R i 5417R, mieszadła magnetyczne , wytrząsarki laboratoryjne, zamrażarka głębokiego mrożenia (-80˚C)