Prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Kavetska

 

 

 

Tematyka badawcza 

 • Biologia i ekologia pasożytów 
 • Faunistyka i bioróżnorodność pasożytów ptaków środowisk wodno-błotnych 
 • Nicienie przewodu pokarmowego wolno żyjących Anatinae 

  

Przebieg pracy naukowej 

 •  Mgr inż. zootechniki, Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Szczecinie, praca magisterska pt. Stężenie magnezu, miedzi, cynku i kobaltu w sierści koni szlachetnej półkrwi przed i po sezonie pastwiskowym, 1987.
 • Dr n. rolniczych, Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Szczecinie, rozprawa doktorska pt. Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pasożytów przewodu pokarmowego u koni na terenie województwa szczecińskiego, 1995.
 • Dr hab. n. biologicznych, specjalność parazytologia, Wydział Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, rozprawa habilitacyjna pt. Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania kształtowania się struktury nematofauny przewodu pokarmowego dzikich kaczek (Anatinae) w północno-zachodniej Polsce, 2007.
 • Prof. n. biologicznych, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. 

  

Wybrane publikacje  

 1. Skoracki M., Kaszewska K., Kavetska K. 2015. Two new species of the syringophilid quill mites (Acari: Prostigmata: Syringophilidae) parasitizing apodiform birds (Aves: Apodiformes). Zootaxa 4052: 583–588. 
 2. Skoracki M., Unsoeld M., Skorupski M., Kavetska K. 2014. Syringophilid mites (Acari: Syringophilidae) associated with the rails (Aves: Rallidae) and a key to the species of the genus Rafapicobia Skoracki, 2011. Systematic Parasitology 88: 227–232. 
 3. Skoracki M., Kavetska K., Ozminski M., Zawierucha K. 2014. Calamicoptes anatidus sp. nov., a new quill wall mite (Acari: Laminosioptidae) from the Greater Scaup Aythya marila (L.) (Aves: Anseriformes). Acta Parasitologica 59: 426-432. 
 4. Kaszewska K., Kavetska K., Skoracki M. 2014. Two new species of quill mites of the family Syringophilidae (Acariformes: Cheyletoidea) associated with treronine doves (Columbiformes: Columbidae: Treroninae). Zootaxa 3846: 293–300. 
 5. Kalisinska E., Bosiacka-Baranowska I., Lanocha N., Kosik-Bogacka D., Krolaczyk K., Wilk A., Kavetska K., Budis H., Gutowska I., Chlubek D. 2014. Fluoride concentrations in the pineal gland, brain and bone of goosander (Mergus merganser) and its prey in Odra River estuary in Poland. Environmental Geochemistry and Health (DOI 10.1007/ s10653-014-9615-6). 
 6. Skoracki M., Unsoeld M., Kavetska K., Kaszewska K.  2014. Quill mites of the subfamily Picobiinae (Acari: Syringophilidae) associated with woodpeckers (Aves: Piciformes: Picidae). Acta Parasitologica 59: 68-79 (IF=1,000).
 7. Kalisinska E., Gorecki J., Okonska A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Budis H., Lanocha N., Kosik-Bogacka D., Kavetska K., Macherzynski M., Golas J. 2014. Hepatic and nephric mercury and selenium concentrations in common mergansers Mergus merganser from Baltic Region, Europe. Environmental Toxicology and Chemistry 33: 421-430 (IF=2,618).
 8. Kalisinska E., Gorecki J., Okonska A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Budis H., Lanocha N., Kosik-Bogacka D., Kavetska K.M., Macherzynski M., Golas J.M. 2014. Mercury and selenium in the muscle of piscivorous common mergansers (Mergus merganser) from a selenium-deficient European country. Ecotoxicology and Environmental Safety 101: 107-115 (IF=2,572).
 9. Tymcio T., Kavetska K., Czyż M.J., Skoracki M. 2013. Ontogeny of Chenophila platyrhynchos sp. nov. (Acari: Syringophilidae), an ectoparasite of the Mallard Anas platyrhynchos (Anseriformes: Anatidae). Turkish Journal of Zoology 37: 659-667 (IF=0,414). 
 10. Rząd I., Sitko J., Kavetska K.M., Kalisińska E., Panicz R. 2013. Digenean communities in the tufted duck [Aythya fuligula (L., 1758)] and greater scaup [A. marila (L., 1761)] wintering in the north west of Poland. Journal of Helminthology 87: 230-239 (1,380). 
 11. Królaczyk K., Kavetska K.M., Stapf A., Kalisińska E. 2012. Streptocara formosensis Sugimoto, 1930 (Nematoda: Acuariidae) in wild ducks from the southern coast of the Baltic Sea. Helminthologia 49: w 247-252 (IF=0,773).
 12. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kavetska K.M., Rząd I., Hendzel D., Marciniak A. 2012. Selenium status in sea ducks (Melanitta fusca, Melanitta nigra and Clangula hyemalis) wintering on the southern Baltic coast, Poland. Marine Biology Research 8: 1019-1025 (IF=1,055).
 13. Kavetska K.M., Stapf A., Królaczyk K., Kalisińska E. 2012. Redescription of Echinuria hypognatha Wehr, 1937 (Nematoda; Acuariidae) including ecology and new hosts. Helminthologia 49: 82-86 (IF=0,773).
 14. Kavetska K.M., Królaczyk K., Pilarczyk B., Kalisińska E. 2012. Stomach nematodes of wild ducks (subfamily Anatinae) wintering in the North-Western Poland. Bulletin of the Veterinary Institute In Pulawy. 56: 27-31 (IF=0,414).
 15. Sikora B., Fajfer M., Kavetska K.M., Skoracki M. 2012. Three new species of the quill mites parasitizing the wrens (Aves: Troglodytidae). Zootaxa 3167: 57-65 (IF=0,927).
 16. Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kavetska K.M., Rząd I., Binerowska B., Tylkowska A., Królaczyk K. 2011. Nachweise von gastrointestinalen Nematoden Und von Paramphistomum cervi bei nach Polen importieren Kühen aus Deutschland, Frankreich und Tschechien. Tierärztliche Umschau 66: 387-390 (IF=0,273).
 17. Pilarczyk B., Pilarczyk R., Binerowska B., Hendzel D., Tomza-Marciniak A., Kavetska K.M., Królaczyk K. 2011. Prevalence of Eimeria Protozoa in cows and heifers imported from the Czech republic, France and Germany to Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 55: 203-206 (IF=0,414).
 18. Kavetska K.M., Królaczyk K., Stapf A., Grzesiak W., Kalisińska E., Pilarczyk B. 2011. Revision of the Species Complex Amidostomum acutum (Lundahl, 1848) (Nematoda: Amidostomatidae). Parasitology Research 109: 105-117 (IF=2,149).
 19. Kalisińska E., Budis H., Podlasińska J., Łanocha N., Kavetska K.M. 2010. Body condition and mercury concentration in apparently healthy goosander (Mergus merganser) wintering in the Odra estuary, Poland. Ecotoxicology 19: 1382-1399 (IF=3,051).
 20. Kalisińska E., Lisowski P., Salicki W., Kucharska T., Kavetska K.M. 2009. Mercury in wild terrestrial carnivorous mammals from north-western Poland and unusual fish diet of red fox. Acta Theriologica 54: 345-356 (IF=0,987).
 21. Kalisińska E., Lisowski P., Czernomysy-Furowicz D., Kavetska K.M. 2008. Serrato-spiculiasis, mycosis, and hemosiderosis in wild peregrine falcon from Poland (case report). Bulletin of the Veterinary Institute In Pulawy 52: 75-79 (IF=0,337).
 22. Kalisińska E., Salicki W., Kavetska K.M., Ligocki M. 2007. Trace metal concentrations are higher in cartilage than in bones of scaup and pochard wintering in Poland. Science of the Total Environment 388: 90-103 (IF=2,182).
 23. Borgsteede F.H.M., Kavetska K.M., Zoun P.E.F. 2006. Species of the nematode genus Amidostomum Railliet and Henry, 1909 in birds in the Netherlands. Helminthologia 43: 98-102 (IF=0,500).
 24. Kavetska K.M., Borgsteede F.H.M. 2005. Nematodes of the genus Amidostomum (Railliet et Henry, 1909) in wild ducks (Anatinae) of north-western Poland. Helminthologia 42: 143-148 (IF=0,480).
 25. Kavetska K.M., Kuzmin Y., Kornyushyn V.V., Kalisińska E. 2004. Stomach nematodes of wild ducks (subfamily Anatinae) from north-western Poland. Acta Parasitologica 49: 162-1667 (IF=0,560).
 26. Kalisińska E., Salicki W., Mysłek P., Kavetska K.M., Jackowski A. 2004. Using the mallard to biomonitor heavy metal contamination of wetlands in North-Western Poland. Science of the Total Environment 320: 155-171 (IF=1,925).
 27. Kalisińska E., Betlejewska K.M., Schmidt M., Goździcka-Józefiak A., Tomczyk G. 2003. Protozoal Macrocysts in the Sceletal Muscles of a Mallard Duck in Poland: the first Recorded Case. Acta Parasitologica 48: 1-5 (IF=0,495).
 28. Betlejewska K.M. 2000. Banminth, Eqvalan, Panacur Paste oraz Rintal Plus w zwalczaniu słupkowców małych u koni. Medycyna Weterynaryjna 56: 395-397 (IF=0,151).
 29. Betlejewska K.M. 2000. Dynamika inwazji słupkowców małych (Cyathostominae) u koni w cyklu rocznym. Medycyna Weterynaryjna 56: 36-38 (IF=0,151).
 30. Betlejewska K.M. 1999. Lekooporność słupkowców małych (Cyathostominae) na środki przeciwrobacze u koni. Medycyna Weterynaryjna 55: 430-432 (IF=0,188). 

 

Zestawienie dorobku naukowego (listopad 2014)

 • Prace w czasopismach z IF - 29
 • Liczba prac indeksowanych w bazie Scopus - 49, Web of Science - 29
 • Liczba cytowań w bazie Scopus - 137 w 112 pracach
 • Indeks Hirscha - 6  
 • Ekspertyzy naukowe - 2
 • Opinia biegłego sądowego - 1

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych  

 • Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (od 1996 r.). 
 • Ukraińskie Naukowe Towarzystwo Parazytologów (od 2007 r.). 

 

 Odznaczenia i nagrody  

 • Nagroda indywidualna JM Rektora ZUT za działalność naukową w 2014 r. 
 • Nagroda indywidualna JM Rektora ZUT za działalność naukową w 2012 r. 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2010 r.
 • Stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego w 2008 r.
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora AR w Szczecinie za działalność naukową w 2007 r. 
 • Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora AR za działalność naukową w 2004 r.
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora AR w Szczecinie za działalność naukową w 2003 r.

 

Szkolenie młodej kadry

 • dr n. biol. Katarzyna Królaczyk, dyscyplina biologia; tytuł pracy: Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodofauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego (obrona 25.10.2012 r. na Wydziale Biologii Uniwersytet Szczecińskiego). 
 • dr n. biol. Małgorzata Nowak, dyscyplina biologia, tytuł pracy: Tasiemce przewodu pokarmowego trzech gatunków dzikich kaczek plemienia traczy (Mergini) z Pomorza Zachodniego (obrona 19.12.2013 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego). 
 • dr n. biol. Agata Stapf, dyscyplina biologia, tytuł pracy: Porównawcze badania nematofauny przewodu pokarmowego trzech odmiennych ekologicznie gatunków dzikich kaczek (podrodzina Anatinae) z terenu Pomorza Zachodniego (obrona 19.12.2013 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego).