Procedury WBiHZ

Monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia

   

  Ocena i analiza realizacji procesu kształcenia

   

  Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych

   

  Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia

   

  Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich

   

  Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców o absolwentach