Procedury WBiHZ

Monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia

 

Ocena i analiza realizacji procesu kształcenia

 

Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia

 

Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich

 

Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców o absolwentach