Procedury WBiHZ

A. Monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia

 

B. Ocena i analiza realizacji procesu kształcenia

 

C. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

D. Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia

 

E. Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich

 

F. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców o absolwentach