Procedury WBiHZ

A. Monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia
B. Ocena realizacji procesu kształcenia
C. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
D. Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia
 E. Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich
F. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców o absolwentach