Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych

ul. Klemensa Janickiego 29 i 33, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:

1.

Prof. dr hab. Danuta Szczerbińska

Profesor - Kierownik Katedry

Pracownia Drobiarstwa

e-mail: danuta.szczerbinska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6820

2.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Pikuła

Professor emeritus

Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii

e-mail: ryszard.pikula@zut.edu.pl

3.

Prof. dr hab. Eugenia Jacyno

Professor emeritus

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

e-mail: eugenia.jacyno@zut.edu.pl

tel. 91-449-6841

4.

Prof. dr hab. Maria Kawęcka

Professor emeritus

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

e-mail: maria.kawecka@zut.edu.pl

tel. 91-449-6842

5.

Prof. dr hab. Zofia Tarasewicz

Professor emeritus

Pracownia Drobiarstwa

e-mail: zofia.tarasewicz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6821

6.

Prof. dr hab. inż. Jolanta Janiszewska

Professor emeritus

Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii

e-mail: jolanta.janiszewska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6830

7.

Dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: malgorzata.szewczuk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6720

8.

Dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT

Profesor uczelni

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

e-mail: arkadiusz.pietruszka@zut.edu.pl

tel. 91-449-6722

9.

Dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

Profesor uczelni

Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności

e-mail: wioletta.biel@zut.edu.pl

tel. 91-449-6725

10.

Dr hab. Anita Kołodziej-Skalska

Adiunkt

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

e-mail: anita.kolodziej@zut.edu.pl

tel. 91-449-6843

11.

Dr hab. Danuta Majewska, prof. ZUT

Profesor uczelni

Pracownia Drobiarstwa

e-mail: danuta.majewska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6824

12.

Dr inż. Beata Matysiak

Adiunkt

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

e-mail: beata.matysiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6844

13.

Dr hab. inż. Angelika Cieśla, prof. ZUT

Profesor uczelni

Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii

e-mail: angelika.ciesla@zut.edu.pl

tel. 91-449-6831

14.

Dr inż. Mateusz Bucław

Asystent

Pracownia Drobiarstwa

e-mail: mateusz.buclaw@zut.edu.pl

tel. 91-449-6826

15.

Dr inż. Krzysztof Zych

Specjalista

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej

e-mail: krzysztof.zych@zut.edu.pl
tel. 91-449-6720

16.

Mgr inż. Paulina Bośko

Doktorant

Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności

e-mail: paulina.bosko@zut.edu.pl

tel. 91-449-6720

17.

Dr inż. Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska

Doktorant

Pracownia Drobiarstwa

e-mail: michalina.adaszynska-skwirzynska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6822

18.

Mgr inż. Ewelina Łysoń

Doktorant

Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności

e-mail: ewelina.lyson@zut.edu.pl

tel. 91-449-6720

19.

Mgr inż. Katarzyna Kazimierska

Doktorant

Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności

e-mail: katarzyna.kazimierska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6841

20.

Mgr inż. Jagoda Kępińska-Pacelik

Doktorant

Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności

e-mail: jagoda.kepinska-pacelik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6841