Prof. dr hab. Piotr Baranowski

Stanowisko: Profesor

Funkcja: Kierownik Pracowni Anatomii Zwierząt

Tel.: 91-449-6760

E-mail: piotr.baranowski@zut.edu.pl


Tematyka badawcza
  • Kraniometria porównanwcza
  • Osteologia archeofauny
  • Unaczynienie serca
Wybrane publikacje

Baranowski P., Żuk K., 2019. Morphometric traits of the heart in standard and mutational color variants of American mink (Neovision vision), 372, 2, 757-765.    http://www.intjmorphol.com/wp-content/uploads/2019/04/art_58_372.pdf

Baranowski P., Krajewski S., Nowacki J., Nowak P., 2018.  Morphometry of the cervical spine of Emu using the hydrostatic method. Int. J. Morphol., 36, 2, 608-613.  https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v36n2/0717-9502-ijmorphol-36-02-00608.pdf 

Baranowski P., 2017, Craniometric characteristics and cranial indices of Polish Heath Sheep rams - extended data. Int.  J.  Morphol., 35, 1, 133-140, http://www.intjmorphol.com/wp-content/uploads/2017/04/art_22_351.pdf

Baranowski P., Pęzińska-Kijak K., Felska-Błaszczyk L., Żuk K., Nowak P., Kosecka J., Oczeretko K., Chukwu P. & Mazur P. 2014, An attempt to determine the size of biometric differences in the skull of two colour variants of American mink (Neovison vison). Int. J. Morphol. Int. J. Morphol.,32(3):920-926, http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v32n3/art24.pdf

Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Seremak B., Pęzińska K., Nowak P., Stelter O., 2013: Domestication of the red fox (Vulpes vulpes) reflected in metric characters of selected thoracic girdle. Acta Sci. Pol., ser. Zootechnica 12 (2), 15-30.

Baranowski P., Wróblewska M., Nowak P., Pezińska K. 2012: Biometry of skull of wild and farm long tailed chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782). Int. J. Morphol., 31 (3), 1003-1011, http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v31n3/art38.pdf

Baranowski P., Nowak P., Pęzińska K., Talaga A., 2012: Osteometric traits of the selected skeleton elements of domestic cat (Felis silvestris f. catus) from archaeological sites Wolin–town and Szczecin–vegetable market. Acta Scientiarum Polonorum 11 (1): 3-24. 

Baranowski P., Wojtas J., 2011: Asymmetry of selected foraminal, shape and cribrosity features in the head skeleton of wild and farm chinchillas (Chinchilla laniger). Bull Vet Inst Pulawy 55(4): 787-793. (WWW)

Baranowski P., 2011: Pochodzenie i udomowienie owiec, rozdz. w Podręczniku akademickim pt." Hodowla, chów i użytkowanie owiec", pod red. naukową Prof. dr hab. Romana Niżnikowskiego, ISBN: 978-83-62815-02-9.

Baranowski P., Wojtas J., 2011: Effect of hypertrophic deffect on the occurrence of foraminal, shape and cribrosity features in the cranium and mandible of wild and farm chinchillas (Chinchilla laniger). Bull Vet Inst Pulawy55(2): 247-260. (WWW)

Baranowski P., 2010: Morphometric analysis of early medieval dog skulls from Pomerania allowing for forehead position index and dorsal notch of the foramen magnum. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities - Biology 13(4) (WWW)

Baranowski P., Wróblewska M., Wojtas J., 2009: Morphology and morphometry of the nuchal plane of breeding chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782)skulls allowing for sex and litter size at birth. Bull Vet Inst Pulawy(53): 291-298. (WWW)

Baranowski P., Wojtas J., Cis J., Musiał G., Wróblewska M., Sulik M., 2008: Value of craniometrical traits in Chinchillas (Chinchilla laniger) skulls considering teeth deffects. Bull Vet Inst. Pulawy(52): 271-280. (WWW) 

Baranowski P., Orowicz W., Matuszewska D., 2007: Zmienność wskaźników hematologicznych tryków rasy wrzosówka polska i tryków mieszańców międzygatunkowych (Ovis aries x Ovis musimon) w różnych porach roku. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 257(3): 51-60.

Baranowski P., Binerowska B., Romańczuk T., 2006: Porównanie wybranych cech biometrycznych i cech oręża tryków rasy wrzosówka polska (Ovis aries), muflona (Ovis orientalis musimon, Schreber 1782) oraz mieszańców międzygatunkowych. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, seria Zootechnica 48 (250): 145-155.

Baranowski P., Binerowska B., Żbik M., 2005: Analiza porównawcza włókien włosowych owiec rasy wrzosówka polska i Rauhwollige Pommersche Landschafe. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, seria Zootechnica 47(243): 11-18. (WWW)

Baranowski P., Klata W., Baranow-Baranowski S., 2004: Macroelements concentration in the osseus tissue of caudal vertebrae in domestic sheep lambs and of mandibular bone in roe deer buck coming from the northern and southern region of Western Pomerania in Poland. Arch. Tierz., Dummerstorf 47(1): 75-84.

Baranowski P., 2002: Genetic and environmental factors of macroelements concentration in blood serum and osseous tissue of lambs in north –west Poland. Arch. Tierz., Dummerstorf 45 (6): 565-574. www.archanimbreed.com/pdf/2002/at02p565.pdf

Klata W., Baranowski P., Baranow-Baranowski S., 2000: Składniki mineralne surowicy krwi i tkanki kostnej kręgów ogonowych jagniąt rasy merynos polski pochodzących z wybranych rejonów biokrainy Pomorza Zachodniego. Medycyna Weterynaryjna 56 (9), 586-588.  medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/digital/2000/200009586589.pdf

Baranowski P., Baranow-Baranowski S., Klata W., 2000: Some haematological and biochemical serum and bone tissue indices of lambs derived from ewes fed on vitamin- and mineral-vitamin supplements during pregnancy. Bull. Vet. Inst. Pulawy 44 (1): 207-214. 

Baranowski P., Baranow-Baranowski S., Klata W., 1999: Selected blood and bone biochemical values in single and twin lambs born in autumn and spring. Bull. Vet. Inst Pulawy (43): 191-196.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
  • Polskie Towarzystwo Anatomiczne, v-ce Przewodniczący Szczecińskiego Oddziału
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
  • Studenckie Koło Naukowe Anatomii Zwierząt (2007-2016)
Promotorstwo w przewodach doktorskich
  • Barbara Binerowska, "Wybrane cechy fizyczne i wskaźniki biochemiczne osocza krwi rosnących i dorosłych tryków rasy wrzosówka polska w cyklu sezonowym". Okres 2001-2006.
  • Joanna Wojtas, "Wybrane cechy epigenetyczne czaszek szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782)"; wyróżnienie rozprawy; wyróżnienie obrony. Okres 2006-2011.
  • Magdalena Wróblewska, "Cechy biometryczne szkieletów głowy szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782)"; wyróżnienie rozprawy, wyróżnienie obrony. Okres 2007-2011.
  • Katarzyna Pęzińska, "Wybrane cechy zmienności ciągłej elementów szkieletu postkranialnego szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782)". Okres 2010-2015
  • Krzysztof Żuk, "Cechy morfometryczne serca i wybranych jego naczyń u norki amerykańskiej (Neovision vision) odmiany standard i mutacyjnej)". Okres 2012-2019

Konsultacje: poniedziałek 10.00-11.30; wtorek 9.00-10.30 na platformie Microsoft Teams Piotr.Baranowski@zut.edu.pl