Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.

Dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: wioletta.biel@zut.edu.pl

tel. 91-449-6725

2.

Mgr inż. Paulina Bośko

Doktorant

e-mail: paulina.bosko@zut.edu.pl

tel. 91-449-6720

3.

Mgr inż. Ewelina Łysoń

Doktorant

e-mail: ewelina.lyson@zut.edu.pl

tel. 91-449-6720

4.

Mgr inż. Katarzyna Kazimierska

Doktorant

e-mail: katarzyna.kazimierska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6841

5.

Mgr inż. Jagoda Kępińska-Pacelik

Doktorant

e-mail: jagoda.kepinska-pacelik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6841