Katedra Genetyki

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

 

Skład osobowy:
1.

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman

profesor - kierownik Katedry

e-mail: Arkadiusz.Terman@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87
2.

dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec, prof ZUT

profesor uczelni

e-mail: Katarzyna.Wojdak-Maksymiec@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 83

3.

dr hab. inż. Andrzej Dybus, prof. ZUT

profesor uczelni

e-mail: Andrzej.Dybus@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

4.

dr hab. Inga Kowalewska, prof. ZUT

profesor uczelni

e-mail: Inga.Kowalewska@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 81

5.

dr hab. Hanna Kulig, prof. ZUT

profesor uczelni

e-mail: Hanna.Kulig@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 84, +48 91 449 67 57

6.

dr hab inż. Daniel Polasik, prof. ZUT

profesor uczelni

e-mail: Daniel.Polasik@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 82

7.

mgr inż. Oliwia Chomczyńska

starszy specjalista

e-mail: Oliwia.Chomczynska@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87

 

 Obszary badawcze jednostki:
  • Wpływ polimorfizmu wybranych genów na poziom cech jakości tuszy oraz użytkowość rozrodczą świń.
  • Poszukiwanie i analiza polimorfizmu w genach zaangażowanych w zróżnicowanie barwne szynszyli (Chinchilla lanigera).
  • Analiza polimorfizmu wybranych genów ulegających ekspresji w gruczole mlekowym oraz zlokalizowanych w chromosomie szóstym w odniesieniu do cech użytkowych i funkcjonalnych bydła mlecznego.
  • Detekcja zmienności DNA norki amerykańskiej (Mustela vison Schreb.,1777).