Wyposażenie laboratoryjne

Wykaz urządzeń i aparatury KGiHZ

 • termocykler:

  • z gradientem temperatury (96) x 2
  • trójkomorowy (3x48)

 • komora laminarna x 1
 • zestaw do elektroforezy w gradiencie temperatury (TGGE) x 1
 • zasilacz do elektroforezy x 5
 • naczynie do elektroforezy:

  • mini x 3
  • standard x 4
  • rozdział pionowy x 3

 • zamrażarka:

  • do głębokiego mrożenia (-80°C) x 1
  • standard (-20°C) x 6

 • lodówka x 4
 • wirówka:

  • mini (12) x 3
  • standard (24) x 2

 • waga analityczna x 2
 • kuchenka mikrofalowa x 1
 • mieszadło magnetyczne x 1
 • wytrząsarka x 4
 • kołyska laboratoryjna x 1
 • mikroskop świetlny x 1
 • cieplarka x 3
 • destylarka x 1
 • autoklaw x 1
 • transiluminator:

  • z zestawem do archiwizacji – komputer x 1
  • z zestawem do archiwizacji – aparat do robienia zdjęć x 1

 • fotometr do pomiaru jakości/ilości izolatów kwasów nukleinowych