Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków zootechnika, biotechnologia i biologia.

 

Kierunek zootechnika 

·       Chów i hodowla drobiu 

·       Chów ptaków ozdobnych 

·       Chów i hodowla ptaków ozdobnych 

·       Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych 

·       Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich 

·       Chów i hodowla kotów 

·       Organizacja gospodarstw argroturystycznych 

·       Techniki przetwarzania pierza 

·       Chów i hodowla ptaków łownych 

·       Organizacja grup producentów zwierz. gosp. 

·       Ochrona przyrody 

·       Turystyka alternatywna i aktywna na ob. wiejskich 

·       Organizacja wystaw i pokazów zw. amatorskich 

·       Ekonomika, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej 

·       Zwierzęta w kulturze i sztuce 

·       Podstawy psychologii 

·       Człowiek i środowisko, psychologia środowiskowa 

·       Ptaki w mitologii, religii i kulturze 

 

Kierunek biotechnologia 

·       Biotechnologia w hodowli zwierząt 

·       Ovo i apiterapia 

·       Ptaki w mitologii, religii i kulturze 

·       Zwierzęta w kulturze i sztuce 

·       Podstawy psychologii 

 

Kierunek biologia 

·       Ptaki ozdobne w chowie fermowym 

·       Ornitologia 

·       Bioaktywność jaj 

·       Ptaki w mitologii, religii i kulturze 

·       Metodologia nauk przyrodniczych 

·       Historia sztuki 

·       Zwierzęta w kulturze i sztuce 

·       Walory naturalne i antropogeniczne Pomorza Zachodniego 

·       Człowiek i środowisko, psychologia środowiskowa