Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2022 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

  1. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Rząd I., Bąkowska M., Udała j., Tylkowska A., Havryliak V. (2022): Infection of Raccoon Dogs (Nyctereutes procyonoides) from Northern Poland with Gastrointestinal Parasites as a Potential Threat to Human Health Journal of Clinical Medicine 11(5), 1-9.

 

  Inne prace w recenzowanych czasopismach

  1.  Pilarczyk  B., Tomza-Marciniak  A., Pilarczyk  R.,  Sadowska N.,  Udała  J., Kuba J. (2022): The Effect of Season and Meteorological Conditions on Parasite Infection in Farm-Maintained Mouflons (Ovis aries Musimon). Journal of Parasitology Research  1-10.