Szkolenie młodej kadry

 

Wypromowani doktorzy nauk biologicznych

  • dr n. biol. Katarzyna Królaczyk, dyscyplina biologia; tytuł pracy: Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodofauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego (obrona 25.10.2012 r. na Wydziale Biologii Uniwersytet Szczecińskiego). 
  • dr n. biol. Małgorzata Nowak, dyscyplina biologia, tytuł pracy: Tasiemce przewodu pokarmowego trzech gatunków dzikich kaczek plemienia traczy (Mergini) z Pomorza Zachodniego (obrona 19.12.2013 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego). 
  • dr n. biol. Agata Stapf, dyscyplina biologia, tytuł pracy: Porównawcze badania nematofauny przewodu pokarmowego trzech odmiennych ekologicznie gatunków dzikich kaczek (podrodzina Anatinae) z terenu Pomorza Zachodniego (obrona 19.12.2013 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego). 

 

Opieka naukowa 

  • mgr Emil Dzierzba