Współpraca z zagranicą

Współpraca dotycząca realizacji badań oraz staży o charakterze naukowych.

 

MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY, Brno, Czech Republic