Dr Katarzyna Pęzińska-Kijak

Pracownia Anatomii Zwierząt

 

Tel.: 91-449-6761

 

E-mail: kpezinska@zut.edu.pl

adiunkt, 1/4 etatu