• Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE

im. Michała Oczapowskiego

KOŁO  W  SZCZECINIE

ul. Klemensa Janickiego 29

71-270 Szczecin

tel. 91 4.541.68.09

 

W dniu 29 czerwca 2016 r. na zebraniu ukonstytuował się Zarząd Koła
w następującym składzie:

 

Przewodnicząca

dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT

 

Z-ca przewodniczącej

dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. ZUT

 

Sekretarz

dr hab. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT

 

Skarbnik

dr hab. Katarzyna Michałek

 

Członek Zarządu

dr hab. Artur Rybarczyk

 

W dniach 15–17 września 2014 r. prof. dr hab. Jerzy Wójcik na LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach został uroczyście odznaczony odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

Wygłoszone referaty w ramach Koła PTZ w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego – strona główna