• Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE

im. Michała Oczapowskiego

KOŁO  W  SZCZECINIE

ul. Klemensa Janickiego 29

71-270 Szczecin

tel. 91 4.541.68.09

 

W dniu 19 stycznia 2021 r. na zebraniu ukonstytuował się Zarząd Koła

 

w następującym składzie:

 

Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska

Z-ca przewodniczącej

dr hab. inż. Wioletta Biel , prof. ZUT

Sekretarz

dr hab. inż. Lidia Felska-Blaszczyk, prof. ZUT

Skarbnik

dr Katarzyna Królaczyk 

Członkowie Zarządu

dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT

dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, prof. ZUT

 

W dniach 15–17 września 2014 r. prof. dr hab. Jerzy Wójcik na LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach został uroczyście odznaczony odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

Wygłoszone referaty w ramach Koła PTZ w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego – strona główna