• Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE

im. Michała Oczapowskiego

KOŁO  W  SZCZECINIE

ul. Klemensa Janickiego 29

71-270 Szczecin

tel. 91 4.541.68.09

 

W dniu 19 stycznia 2021 r. na zebraniu ukonstytuował się Zarząd Koła

w następującym składzie:

 

Przewodnicząca

dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT

Z-ca przewodniczącej

dr hab. Wioletta Biel , prof. ZUT

Sekretarz

dr hab. Lidia Felska-Blaszczyk, prof. ZUT

Skarbnik

dr  Katarzyna Królaczyk 

Członkowie Zarządu

dr hab. Małgorzata Szewczuk, prof ZUT

dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof ZUT

 

W dniach 15–17 września 2014 r. prof. dr hab. Jerzy Wójcik na LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach został uroczyście odznaczony odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

Wygłoszone referaty w ramach Koła PTZ w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego – strona główna