• Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE

im. Michała Oczapowskiego

KOŁO  W  SZCZECINIE

ul. Klemensa Janickiego 33

71-270 Szczecin

tel. 91 4496765

 

W dniu 29 stycznia 2024 r. na zebraniu ukonstytuował się Zarząd Koła

 

w następującym składzie:

 

Przewodnicząca

dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk, prof. ZUT

Z-ca przewodniczącej

dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

Sekretarz

dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT

Skarbnik

mgr inż. Katarzyna Kazimierska

Członkowie Zarządu

dr hab. inż. Danuta Majewska, prof. ZUT

dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, prof. ZUT

 

W dniach 15–17 września 2014 r. prof. dr hab. Jerzy Wójcik na LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach został uroczyście odznaczony odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

Wygłoszone referaty w ramach Koła PTZ w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego – strona główna