Wyposażenie aparaturowe

Wyposażenie aparaturowe

spektrofluorofotometr SHIMADZU RF-5001 PC

zautomatyzowana płuczka mikrpłytek ELx50

 

analizator hematologiczny F-800

 

analizator jonoselektywny Na/K/Ca/pH

spektrofotometr MARCEL MEDIA

blok grzejny do mineralizacji prób

wyparka próżniowa Rotavapor II

mikroskop ZEISS

wirówka laboratoryjna MPW-250

cieplarka mikrobiologiczna

Aparat do oznaczeń immunologicznych Victor2 1420 (Wallac, Oy, Turku, Finlandia)

Pneumatyczny mikromanipulator NARISHIGE (TM-50B) wyposażony w mikroskop odwrócony Olympus CK 40 (Olympus Optical Co.) oraz kamerę Ikegami (ICD-703WP;Japonia)

 

Mikroskop epifluorescencyjny Olympus BX 41 (Olympus Optical Co., Ltd., Tokio, Japonia)

Komputerowy system oceny jakości nasienia SCA (Sperm Class Analyzer Microptic S.L., Barcelona, Hiszpania)