Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii

ul. Klemensa Janickiego 33, 71-270 Szczecin

 

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. Piotr Baranowski

Profesor - Kierownik

e-mail: piotr.baranowski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6760

 

2.

Prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz

Profesor

Pracownia Pszczelnictwa

e-mail: bozena.chuda-mickiewicz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6816

konsultacje: środy 10:00 - 12:00

3.Prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Kavetska

Profesor

Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów

e-mail: katarzyna.kavetska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6730

4.

Dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: lidia.felska-blaszczyk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6765

5.Dr Katarzyna Królaczyk

Adiunkt

e-mail: katarzyna.krolaczyk@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6733

konsultacje: wtorki 11:00 - 13:00

6.Dr Katarzyna Pęzińska-Kijak

Adiunkt

e-mail: katarzyna.pezinska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6761

7.Dr inż. Jerzy Samborski

St. specjalista

e-mail: jerzy.samborski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6817

8.Mgr inż. Piotr Nowak

Specjalista

e-mail: piotr-nowak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6762

9.Mgr inż. Andrzej Jackowski

Specjalista

e-mail: andrzej.jackowski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6733

10.Mgr inż. Natalia Ławrów

Doktorant

e-mail: natalia.lawrow@zut.edu.pl

tel. 91-449-6761

 

Czytaj też:
  •   Historia Katedry
  •   Dorobek Katedry   
  •   Działalność dydaktyczna
  •   Galeria
  •   Prof. dr hab. Zdzisław Szuba - wspomnienie