Rozwój kadry

Do roku 2011 w Katedrze wypromowano dziesięciu doktorów. Trzech pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a dwóch profesora tytularnego i profesora zwyczajnego. Obecnie realizowany jest jeden doktorat i jedna rozprawa habilitacyjna.

Ogier śląski w zaprzęgu (fot. Angelika Cieśla)
Doktoraty
 • 1982 - Jolanta Janiszewska - Polimorfizm genetyczny niektórych białek krwi koni czystej krwi arabskiej hodowanych w Polsce
 • 1987 - Ryszard Pikuła - Wykorzystanie w hodowli koni wyników prób dzielności przeprowadzonych w Zakładach Treningowych
 • 1998 - Angelika Cieśla - Stężenie wybranych pierwiastków ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich w surowicy krwi i sierści koni półkrwi angielskiej
 • 1998 - Mirosław Smugała - Polimorfizm genetyczny białek krwi a dzielność wyścigowa koni czystej krwi arabskiej
 • 2000 - Dominik Gronet - Wykorzystanie polimorfizmu białek krwi do charakterystyki struktury genetycznej populacji koni półkrwi w zależności od ich umaszczenia
 • 2003 - Joanna Ignor - Wykorzystanie testów psychologicznych do oceny pobudliwości nerwowej ogierów półkrwi zakładach treningowych
 • 2003 - Piotr Jarocki - Kształtowanie się wybranych wskaźników hodowlanych klaczy szlachetnych półkrwi w porównaniu z końmi wielkopolskimi w zależności od zinbredowania populacji
 • 2005 - Żaneta Borowiec-Chłopek - Polimorfizm wybranych genów u koni w zależności od ich typu rasowego i użytkowego
 • 2006 - Anna Kęszka - Próba określenia zależności pomiędzy polimorfizmem w genie leptyny i wybranych białek krwi a wskaźnikami rozrodu klaczy stadnych
 • 2009 - Wioletta Werkowska - Analiza stopnia inbredu oraz ważniejszych linii męskich ogierów rasy holsztyńskiej
Rozprawy habilitacyjne
 • 1992 - Jolanta Janiszewska - Analiza cech fenotypowych, hodowlanych i immunogenetycznych określających współczesny model koni zimnokrwistych ze stadnin państwowych
 • 1995 - Ryszard Pikuła - Wykorzystanie polimorfizmu białek krwi do charakterystyki immunogenetycznej oraz jako markerów szacowania wartości użytkowej ogierów z zakładów treningowych
 • 2009 - Angelika Cieśla - Analiza całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (FRAP) koni użytkowanych rekreacyjnie w powiązaniu ze wskaźnikami hematologicznymi i stężeniami wybranych pierwiastków w surowicy