Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne

 

Kierunek Biologia

 • Zoologia bezkręgowców 
 • Parazytologia systematyczna
 • Biogeografia
 • Zoogeografia
 • Pies i jego rola w społeczeństwie
 • Ćwiczenia terenowe z zoologii

 

Kierunek Bioinformatyka

 • Wstęp do biologii 
 • Biologia zwierząt 
 • Zoologia bezkręgowców i kręgowców
 • Biogeografia
 • Parazytologia

 

Kierunek Zootechnika

 • Hodowla i użytkowanie psów
 • Organizacja wystaw i pokazów
 • Pies i jego rola w społeczeństwie

 

Wydziałowe studia doktoranckie

 • Seminarium dydaktyczne
 • Projektowanie zajęć 
 • Projektowanie badań 
 • Planowanie i analiza statystyczna wyników badań 
 • Pracownia specjalistyczna

 

Konsultacje dla studentów

Wtorek, g. 10.00 – 12.00

 

Propozycje tematów prac licencjackich na kierunku Biologia  

Zrealizowane prace magisterskie