Prof. dr hab. Danuta Szczerbińska

Profesor nadzwyczajny - Kierownik

 

Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych

Tel.: 91-449-6820

E-mail: danuta.szczerbinska@zut.edu.pl

 

Tematyka badawcza
 • Badania żywieniowe związane z wykorzystaniem oligosacharydów wyizolowanych z nasion łubinu, jako naturalnego stymulatora produkcyjności i odporności. 
 • Ocena jakości jaj szczególnie porowatości i ultrastruktury skorupy u kur różnych typów użytkowych, przepiórek, emu, strusia i nandu. 
 • Doskonalenie składu mieszanek paszowych z uwzględnieniem komponentów pochodzenia krajowego. 
 • Badania związane z użytkowością rozpłodową oraz doskonaleniem techniki lęgów emu i strusi. 
 • Ocena jakości surowców drobiarskich przede wszystkim jaj konsumpcyjnych i mięsa. 

 

Przebieg pracy naukowej
 • mgr inż., Akademia Rolnicza Szczecin, Wydział Zootechniczny, 1988 
 • dr, Akademia Rolnicza Szczecin, Wydział Zootechniczny, 1995 
 • dr hab., Akademia Rolnicza Szczecin, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2002 
 • profesor nauk rolniczych, 2011 

 

Wybrane publikacje

 

 1. Bucław M., Szczerbińska D., 2017 Seasonal and daily changes in the behaviour of the adult emu (Dromaius novaehollandiae) under farm conditions. British Poultry Science, 58, 1-9. IF =0,884
 2. Adaszyńska- Skwirzyńska M., Szczerbińska D., 2017. Use of essential oils in broiler chicken production- a review. Annals of Animal Science, 17 (2), 317-335, IF=0,731
 3. Majewska D., Szczerbińska D., Ligocki M., Rmaniszyn K., Majewski J., 2016. Comparison of the mineral and fatty acid profiles of ostrich, turkey and broiler chicken. British Pouiltry Science 57 (2), 193-200. IF=0,884
 4. Szczerbińska D., Pyka B., Szabelska E. Ligocki M., Majewska D., Romaniszyn K., Sulik M., 2015. The effect of diet amaranth (Amaranthus cruentus) seeds on Japanese quail performance, somatic development hatching results and selected blood biochemical parameters.  Vet. Med Zoot, t70 (92)
 5. Szczerbińska D., Majewska D., Tarasewicz D., Romaniszyn K., Sammel A., Bucław M., 2014. Emu (Dromaius novaehollandiae) laying performance and egg quality during a ten year reproductive performance period. EJPAU vol. 17, is.2.
 6. Szczerbińska D., Wiercińska M., 2014: Ultrastructure of the eggshell of selected Palaeognathae species- a comparative analysis. Annals of Anim Sci. 14, 1, 167-178, IF: 0,420.
 7. M.A.G. de Bakker, D.A. Fowler, K. den Oude, E.M Dondorp, M.C. Garrido Navas, J.O. Horbanczuk, J-Y Sire, D. Szczerbińska, M.K. Richardson, 2013: Digit loss in archosaur evolution and the interplay between selection and constraints. Nature, 500, 445-448,  IF: 42,321
 8. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Gulewicz P., Majewska D., Ligocki M., 2012: Evaluation of the possibility of using oligisaccharide-free pea in Japanese quail nutrition. Turk. J. Vet. Anim. 36, 676-682, IF: 0,236 
 9. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Sulik M., Kopczyńska E., Pyka B., 2012: Effect of the diet with common flax (Linum usitatissimum) and black cumin seeds (Nigella sativa) on quail performance and reproduction. Animal Science Papers and Reports 30(3): 261-269. IF: 0,553 
 10. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Majewska D., 2012: „Lęgi” rozdział w podręczniku Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL Warszawa: 227-260. 
 11. Szczerbińska D., 2012: "Emu” rozdział w podręczniku Hodowla i użytkowanie drobiu. Warszawa PWRiL: 419-430. 
 12. Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Majewska D., Ligocki M., 2010: Anwendung von Erbsen In der Futterung von jungen Wachteln der Rasse Faraho. Tierarztliche Umschau 65: 119-124. IF: 0,167 
 13. Szczerbińska D., Wiercińska  M., 2010: Comparison of morfological structure and chemical composition of ratite eggs. Electronic  Polish J. Agric. Univ. 13, 1-5.
 14. Majewska D., Jakubowska M., Ligocki M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Karamucki T., 2009: Physicochemical characteristics, proximate analysis and mineral composition of ostrich meat as influenced by muscle. Food Chemistry 117: 207-211. IF: 3,146 
 15. Majewska D., Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Ligocki M., Dańczak A., Sammel A., 2008: Age-related changes in the quality of Emu (Dromaius novaehollandiae)eggs. Arch. Geflugelk. 72(4): 168-173. IF: 0,595 
 16. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Dańczak A., Ligocki M., Romaniszyn K., 2008: Einfluss einer Diat mit Zink-oder Selenbioplexen auf Produktiwitat und Eiqualitat von Wachteln unter dem Aspekt der Nutrizeutika-Gewinnung. Tierarztliche Umschau(5): 272-276. IF: 0,167 
 17. Tarasewicz Z., Ligocki M., Lis S., Szczerbińska D., Majewska D., 2008: Vergleich des Einflusses von Flavomycin und Oligosacchariden als Futterzusatze auf die Ei- und Fleischqualitat von Wachteln. Tierarztliche Umschau(2, 63): 104-109. IF: 0,167 
 18. Tarasewicz Z., Gardzielewska J., Szczerbińska D., Ligocki M., Jakubowska M., 2007: The effect of feeding with low protein feed mixes on the growth and slaughter value of young male Pharaoh quails. Arch. Tierz. Dummerstorf 50(5): 520-530. IF: 0,612 
 19. Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., Tarasewicz Z., 2007: Emu. Monografia, AR Szczecin: 1-131. 
 20. Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Ligocki M., Wiercińska M., Majewska D., 2006: The effect of differentiated dietary protein level on the performance of breeder quails. Animal Sci. Papers and Reports 24(3): 207-216. IF: 0,349 
 21. Tarasewicz Z., Ligocki M., Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., 2006: Different level of crude protein and energy - protein ratio in adult quail diets. Arch. Tierz. Dummerstorf 49: 325-331. IF: 0,595 
 22. Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., Ligocki M., 2006: The effect of magnetic field on hatchability of Japanese quail eggs. Czech J. Anim. Sci. 51(8): 355-360. IF: 1,008 
 23. Błaszczyk B., Tarasewicz Z., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Szczerbińska D., Romaniszyn K., Jasieniecka J., 2006: Changes in the blood plasma testosterone and cholesterol concentrations during sexual maturation of Pharaoh qualis. Animal Science and Reports 24(3): 259-266. IF: 0,349 
 24. Gardzielewska J., Jakubowska M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Karamucki T., 2006: The effect of Zn and Se feed supplementation on quantity and quality traits of breast muscles in qualis. Anim. Sci. Pap. Rep. 24: 87–92. IF: 0,349 
 25. Szczerbińska D., Wiercińska M., 2005: The ostrich and emu egg hatchability with reference to dead embryo analyysis. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 8(4): 1-15. 
 26. Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Ligocki M., Dańczak A., 2005: The effect of low-protein diet on Japanese quail rearing egg quality and hatchability. Journal of Anim. and Feed Sci. IF: 0,692 
 27. Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., 2004: Assessment of the influence of oligosaccharides isolated from pea seeds on functional quality of quail. Czech. J. Anim. Sci. IF: 1,008 
 28. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Majewska D., Dańczak A., 2004: Effect of relative humidity on the hatchability of emu. Electronic J. Polish Agric. Univ. 
 29. Szczerbińska D., Dańczak A., Majewska D., Tarasewicz Z., ., 2003: 1. Podstawy utrzymania i żywienia emu. Nauka - Gospodarce, AR,Szczecin 
 30. Szczerbińska D., Piech M., Dańczak A., Tarasewicz Z., 2001: Evaluation of nutritional value of hulled and naked oats in feeding reproductive quails. Arch. Geflugelk IF: 0,448 
 31. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Dańczak A., Ligocki M., 2000: The response of growing quails to diets containing oligosaccharides isolated from seeds of narrowleaved lupin. Journal of Anim. and Feed Sci. IF: 0,692 
 32. Szczerbińska D., Dańczak A., Tarasewicz Z., 1999: A relationship between emu egg quality and hatching rate in emu. Arch. Geflugelkunde. IF: 0,448
 33.  

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • The World's Poultry Science Association Polish Branch, od 1996r. 
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne, od 1999r.