Wyniki badań jakości kształcenia na WBiHZ

Sprawozdania roczne z WSZJK na WBiHZ

Ankietyzacja Uczelni / Wydziału

Sprawozdania z ankiety kandydata na studia wyższe

Sprawozdania z ankietyzacji zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2022/2023
 
Rok akademicki 2021/2022
 
Rok akademicki 2020/2021
Rok akademicki 2019/2020
Rok akademicki 2018/2019
Rok akademicki 2017/2018
Rok akademicki 2016/2017
Rok akademicki 2015/2016
Rok akademicki 2011/2012   
Rok akademicki 2010/2011

Ankieta poziomu satysfakcji nauczyciela akademickiego

Sprawozdania z ankietyzacji pracodawców