Dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk, prof. ZUT

Profesor uczelni

Tel.: 91-449-67-65


E-mail: lidia.felska-blaszczyk@zut.edu.pl

 

Tematyka badawcza
 • Wpływ warunków utrzymania na rozród szynszyli
 • Wpływ warunków utrzymania na rozród norek
 • Znaczenie światła w hodowli szynszyli i norek
 • Domestykacja zwierząt futerkowych

 

Przebieg pracy naukowej
 • Doktor nauk rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wyniki użytkowania szynszyli w rożnych warunkach świetlnych, promotor dr hab. Marian Brzozowski, prof. nadzw. SGGW, 2004

 

Wybrane publikacje
 1. Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Sulik M., Masłowska A., Dziadosz M., Błaszczyk B., Błaszczyk P., 2011: Pregnancy Detection in Putatively Unmated Mink (Mustela vison) by Serum Progesterone Level. J Reprod Dev. (WWW)IF: 1,697
 2. Frączak B., Sulik M., Sobolewska E., Felska-Błaszczyk L., Ey-Chmielewska H., Mirecka A., 2010: MINERALISATION LEVEL OF SELECTED SKULL PARTS IN FARM CHINCHILLAS WITH PHYSIOLOGICAL AND DISTURBED TOOTH SURFACE WEAR. Bull Vet Inst Pulawy(54): 211-216. IF: 0,337
 3. Felska-Błaszczyk L., 2005: Znaczenie światła w hodowli szynszyli. Część I - wpływ światła na wyniki rozrodu szynszyli. Biuletyn Informacyjny dla Hodowców Szynszyli 1: 19-24.
 4. Felska-Błaszczyk L., 2005: Znaczenie światła w hodowli szynszyli. Część II - wpływ światła na okrywę włosową szynszyli. Biuletyn Informacyjny dla Hodowców Szynszyli 2: 28-30.
 5. Felska-Błaszczyk L., Brzozowski M., 2005: Effect of light intensity on reproduction of Polish, Swedish and Danish chinchillas. Arch. Tierz, Dummerstorf 48(5): 417-427. IF: 0,477
 6. Felska-Błaszczyk L., Brzozowski M., 2005: Wpływ natężenia światła na ocenę przyżyciową szynszyli (Chinchilla lanigera). Deutsche Veterinarmedizinische Gesellschaft e. V: 138-144.
 7. Felska-Błaszczyk L., 2005: Wpływ różnego natężenia światła na długość okresu międzyporodowego, liczbę miotów w ciagu roku oraz roczną plenność szynszyli. Acta Sci. Pol., Zootechnica 4(2): 43-49.
 8. Felska-Błaszczyk L., Brzozowski M., 2004: Litter size, weaning success, and nursing mortality in chinchillas (Chinchilla lanigera) in relation to cage illumination. Scientifur: 234-237.
 9. Felska-Błaszczyk L., 2004: Wpływ zwiększonego natężenia światła na długość okresu międzyporodowego, procentowe występowanie miotów o różnej wielkości oraz sezonowość rozrodu szynszyli polskich i importowanych z Danii i ze Szwecji. Acta Scientiarum Polonorum 3(2): 57-66.
 10. Felska L., 2003: Effect of light intensity on reproduction parameters of chinchilla (Chinchilla Lanigera). Deutsche Veterinarmedizinische Gesellschaft e. V.: 265-270.
 11. Felska L., Brzozowski M., 2003: Porównanie wyników rozrodu szynszyli utrzymywanych w pomieszczeniu z dostępem oraz bez dostępu światła naturalnego. Zeszyty Naukowe PTZ 68(6): 87-94.
 12. Felska L., Brzozowski M., 2003: Comparison of reproduction performance of chinchillas held in rooms with or without access of natural light. Book of Abstracts EAAP 54: 209.
 13. Felska L., Brzozowski M., Rzewucka E., 2002: Wyniki rozrodu szynszyli w zależności od poziomu ustawienia klatek i natężenia światła. Zeszyty Naukowe PTZ 64: 97-102.
 14. Felska L., Brzozowski M., 2002: Analysis of reproduction seasonality of three genetic groups of chinchillas, based on distribution of number of litters per yaer. Book of Abstracts EAAP 53: 113.
 15. Felska L., Brzozowski M., 2001: Porównanie wyników rozrodu trzech grup genetycznych szynszyli. Zeszyty Naukowe PTZ 58: 31-38.
 16. Felska L., Sulik M., 2000: Totgeburtenzahl bei Nerzen in Abhangigkeit von der Wurfgrobe. Book Of Abstracts EAAP 51: 50.
 17. Sulik M., Felska L., Mirecka A., 2000: Absatzstreb bei Jungnerzen verschiedner Farbabarten. Book of Abstracts EAAP 51: 183.
 18. Sulik M., Felska L., 2000: Analiza wad skór szynszylowych. Zeszyty Naukowe PTZ 53: 205-214.
 19. Sulik M., Felska L., 2000: Ocena wpływu samca i terminu krycia na plenność i długość ciąży u norek. Zeszyty Naukowe PTZ 53: 115-121.
 20. Sulik M., Felska L., 2000: Assessment of selected quality parameters of chinchilla pelts offered by polish breeders in the CFC (Copenhagen Fur Center) auction. Scientifur III-C: 183-188.
 21. Felska L., Sulik M., 2000: The evaluation of selectedreproductive parameters of mink in relation to the coat colour variety. Scientifur III-A: 30-34.
 22. Sulik M., Felska L., Razminowicz R., 2000: Zastosowanie w żywieniu szynszyli różnych granulatów pełnoporcjowych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 39: 163-168.
 23. Felska L., Sulik M., Mieleńczuk G., 2000: Analiza sprzedaży skór szynszylowych w 1998 roku za pośrednictwem światowej giełdy skór futerkowych. Przegląd Hodowlany 1: 19-21.
 24. Sulik M., Felska L., 1999: Wpływ temperatury i wilgotności na stan zdrowia szynszyli. Zeszyty Naukowe PTZ 42: 137-143.
 25. Felska L., Sulik M., 1999: Wpływ wielkotowarowej fermy norek na skażenie parazytologiczne gleby. Zeszyty Naukowe PTZ 42: 145-150.
 26. Felska L., 1999: Warunki zoohigieniczne na fermie szynszyli. Przegląd Hodowlany 7: 24-26.
 27. Sulik M., Felska L., Mieleńczuk G., 1999: Vergleich der verkaufsform Chinchillapelzen in den Jahren 1997/98. Book of Abstract EAAP 50: 144.
 28. Balicka-Ramisz A., Udała J., Felska L., Ramisz A., 1998: Badania nad kokcydiozą kóz. Wiadomości Parazytologiczne 44(4): 715-721.
 29. Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Udała J., Felska L., 1996: Przebieg i zwalczania kokcydiozy u koźląt. X Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk WeterynaryjnychII/III: 252.

 

Współpraca krajowa i zagraniczna
 • Wieloletnia współpraca z właścicielami ferm zwierząt futerkowych

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne, od 2000
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, od 2006

 

Dydaktyka
 • Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych
 • Towaroznawstwo zwierząt futerkowych
 • Chów i hodowla szynszyli
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy statystyki
 • Grupy producenckie
 • Chów wybranych gatunków zwierząt
 • Doświadczalnictwo
 • Domestykacja zwierząt
 • Futrzarstwo
 • Łowiectwo
 • Chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • Amatorski chów zwierząt futerkowych

 

Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Wyniki użytkowania szynszyli w zależności od warunków świetlnych, 2002-2004

 

Projekty badawcze i granty KBN
 • Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej hodowlanych i dzikożyjących populacji norki amerykańskiej, lisa pospolitego i jenota. Pomiary morfometryczne czaszki i wybranych kości długich zwierząt hodowlanych i dziko żyjących. , 2010-2012

 

Udział w konferencjach zagranicznych
 • Celle- Niemcy, Hodowla i choroby królików i innych zwierząt futerkowych, 2003
 • Rzym - Włochy, EAAP, 2003

 

Znajomość języków obcych
 • język angielski