Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. inż. Jerzy Wójcik
Profesor - Kierownik

e-mail: jerzy.wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
2.Prof. dr hab. inż. Henryk Kamieniecki
Professor Emeritus

e-mail: henryk.kamieniecki@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
3.Prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowska
Profesor
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: iwona.szatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6808
4.Prof. dr hab. inż. Wilhelm Grzesiak
Profesor
Zakład Biostatystyki

e-mail: wilhelm.grzesiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6805
5.Dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska
Adiunkt
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6809
6.Dr hab. inż. Andrzej Dybus
Adiunkt
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: andrzej.dybus@zut.edu.pl

tel. 91-449-6807
7.Dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka
Adiunkt
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6804
8.Dr hab. inż. Renata Pilarczyk
Adiunkt
Zakład Biostatystyki

e-mail: renata.pilarczyk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6810
9.Dr hab. inż. Piotr Sablik
Adiunkt

e-mail: piotr.sablik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6802
10.

Dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk
Adiunkt

Zakład Biostatystyki

e-mail: malgorzata.szewczuk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6803
11.Dr inż. Daniel Zaborski
Adiunkt
Zakład Biostatystyki

e-mail: daniel.zaborski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6813
12.

Mgr Sara Tabor-Osińska

Doktorant

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

13.

Mgr inż. Jakub Kustosz

Doktorant

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: jakub.kustosz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

14.

Mgr Justyna Piekara

Doktorant

e-mail: justyna.piekara@zut.edu.pl

tel. 91-449-6811

15.

Mgr inż. Małgorzata Wasielewska

Doktorant

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: malgorzata.wasielewska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

16.

Mgr inż. Agnieszka Dziarmaga

Doktorant

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: agnieszka.dziarmaga@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

17.

Mgr inż. Nicola Padzik

Doktorant

e-mail: nicola.padzik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

18.Dr inż. Edyta Rzewucka-Wójcik
Specjalista
Zakład Cytogenetyki Molekularnej

e-mail: edyta.rzewucka-wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6801
Obszary badawcze jednostki
  • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na wyniki użytkowości różnych grup produkcyjnych bydła mlecznego, mięsnego, owiec i kóz oraz jeleniowatych w chowie fermowym.
  • Analiza molekularna genów odpowiedzialnych za wyniki cech użytkowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem bydła, owiec i kóz. Hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt.
  •  Ocena stężenia pierwiastków ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich i toksycznych w produktach pochodzących od przeżuwaczy.
  • Wykorzystanie metod eksploracji danych (drzewa decyzyjne, sztuczne sieci neuronowe, metoda MARS)  do analizy i predykcji cech użytkowych zwierząt, w szczególności przeżuwających.
Czytaj też: