Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska
Profesor - kierownik
Pracownia Biologii Molekularnej

e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6809
2.Prof. dr hab. inż. Jerzy Wójcik
Professor Emeritus

e-mail: jerzy.wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
3.Prof. dr hab. inż. Wilhelm Grzesiak
Profesor
Pracownia Biostatystyki

e-mail: wilhelm.grzesiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6805
4.Prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowska
Profesor
Pracownia Biologii Molekularnej

e-mail: iwona.szatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6808
5.Prof. dr hab. inż. Henryk Kamieniecki
Professor Emeritus

e-mail: henryk.kamieniecki@zut.edu.pl

tel. 91-449-6800
6.Dr hab. inż. Renata Pilarczyk, prof. ZUT
Profesor uczelni
Pracownia Biostatystyki

e-mail: renata.pilarczyk@zut.edu.pl

tel. 91-449-6810
7.Dr hab. inż. Piotr Sablik, prof. ZUT
Profesor uczelni

e-mail: piotr.sablik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6802
8.Dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka
Adiunkt
Pracownia Biologii Molekularnej

e-mail: magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6804
9.Dr hab. inż. Daniel Zaborski, prof. ZUT
Profesor uczelni
Pracownia Biostatystyki

e-mail: daniel.zaborski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6813
10.

Mgr inż. Marcjanna Wrzecińska

Doktorant

Pracownia Biologii Molekularnej

e-mail: marcjanna.wrzecinska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6815

11.

Dr inż. Edyta Rzewucka-Wójcik
Starszy specjalista
Pracownia Biologii Molekularnej

e-mail: edyta.rzewucka-wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6801
Obszary badawcze jednostki
  • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na wyniki użytkowości różnych grup produkcyjnych bydła mlecznego, mięsnego, owiec i kóz oraz jeleniowatych w chowie fermowym.
  • Analiza molekularna genów odpowiedzialnych za wyniki cech użytkowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem bydła, owiec i kóz. Hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt.
  •  Ocena stężenia pierwiastków ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich i toksycznych w produktach pochodzących od przeżuwaczy.
  • Wykorzystanie metod eksploracji danych (drzewa decyzyjne, sztuczne sieci neuronowe, metoda MARS)  do analizy i predykcji cech użytkowych zwierząt, w szczególności przeżuwających.
Czytaj też: