Dydaktyka

Realizowane przedmioty:

kierunek Zootechnika

* Amatorski chów zwierząt egzotycznych

* Chów i hodowla trzody chlewnej

* Chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych

* Chów zwierząt w gosp. ekologicznych i agroturystycznych

* Doradztwo rolnicze

* Ekonomika, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej

* Grupy producentów surowców zwierzęcych

* Hodowla zwierząt laboratoryjnych

* Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich

* Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej

* Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskich

* Rolnictwo ekologiczne (specjalność - agroturystyka)

* Technologie przemysłu fermentacyjnego

* Uprawa łąk i pastwisk

* Zagospodarowanie użytków zielonych

* Zioła w produkcji zwierzęcej

* Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

 

kierunek Biotechnologia

* Bioremediacja skażonych gleb

* Biotechnologia w ochronie środowiska

* Biotechnologia w produkcji pasz

* Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiska

* Systemy zarządzania jakością w biotechnologii

* Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energii

* Zwierzęta w eksperymentach biologicznych i metody alternatywne

 

kierunek Rolnictwo

* Chów zwierząt (specjalność - agroturyzm)

* Chów zwierząt z zoohigieną

* Żywienie zwierząt i paszoznawstwo