Historia Katedry

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności powstała na mocy uchwały Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt i w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 października 2011 roku. Nowa jednostka powstała z połączenia Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Zakładu Żywienia Zwierząt i Żywności. 

Katedrą Hodowli Trzody Chlewnej kierowali kolejno profesorowie: Jan Mazaraki, Roman Czarnecki, Eugenia Jacyno a od 1 października 2010 dr hab. Arkadiusz Pietruszka. 

Pierwszym kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Żywności był doc. dr Józef Kolowca. W latach 1958-1986 funkcje kierownika (a od 1970 roku Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej) pełnił prof. dr Stefan Adam Seidler a następnie w latach 1987-2006 prof. dr hab. Krum Petkov. Od października 2006 do września 2011 roku kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Żywności (a od 2010 Zakładu) był dr hab. Roman Lubowicki, prof. nadzw. 

Obecnym kierownikiem połączonych jednostek jest dr hab. Arkadiusz Pietruszka.